Fredag 20 juli 2018

Rysk roulett med vårt viktigaste livsmedel

Vetenskapens definition och förutsättning för liv på andra planeter är att det finns vatten.

På vår planet råder samma förutsättning, inget vatten inget liv.

Kommunerna Skövde, Falköping och Skara använder Vättern som dricksvattentäckt sedan mer 50 år tillbaka. Under det senaste årtiondet har alltfler på landsbygden bildat föreningar med syfte att ansluta sig till och få vättervatten. Bakgrunden är att kvalitén på vatten från den egna brunnen många gånger sviktar.

Både kommunerna och de enskilda föreningarna har haft som mål att få en säker leverans av vatten till matlagning och som dryck.

I en rad artiklar och insändare i lokalpressen har vi kunnat läsa om försvarets övningsskjutningar i Sveriges största dricksvattentäckt. Försvaret negligerar ortsbefolkningens oro, och vill istället utöka dessa skjutningar. Inom vissa områden råder fiskeförbud, på grund av kännslig miljö för växter och djur, över dessa områden sker provskjutningar idag. Granater som brisera strax ovan vattenytan, vars stoft sedan sprider sig över naturskyddade områden. Briserar de inte hamnar de på botten och som numer är känt att även hota bad- och friluftslivet i området.

Provborrningar i urberget är ytterligare ett hot mot vattnet. Borrningar som kommer att påverka grundvattnet i de drabbade områdena.

Föroreningar i form av brandskum, läckande flygbränsle, spridning av stoft efter briserade granater över vattenytan, granater som inte detonerat, badförbud och provborrningar.  Hur lång skall listan bli innan magasinet är fullt och det inte längre handlar om rysk roulett?

Roland Wanner
miljöpartist

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Insändaren påpekar ett förhållande som är helt absurt. Vättern är en i dag en unik vattentäkt. Kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Örebro med flera kommuner planerar för att ta dricksvatten ur sjön. Denna livsviktiga vattentäkt använder militären som ett övningsområde. Sprider tonvis med bly och andra föroreningar i vattnet. Även Nato tillåts använda sjön för övningar. Finns någon människa som kan ge mig ett vettigt skäl att fortsätta galenskaperna? om svaret är JA, kom igen!