Fredag 20 juli 2018

S-budget hade gett sjukvården bättre läge

Varför litar inte den moderatledda regionmajoriteten på att de som jobbar i sjukvården klarar av att bedöma hur pengar ska användas för att ge mest nytta och tryggad vård? Vi socialdemokrater har ställt frågan under hela denna mandatperiod, men inte fått svar.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har statsbidragen till regionen ökat kraftigt. Det handlar om tillskott i miljardklassen för att säkra vården, stärka personalen, minska köer och öka tillgängligheten. Men för att de ska få avsedd effekt krävs att de kommer ut till verksamheterna, inte stannar på centrala bankkonton. Tyvärr är det i hög grad vad som har skett sedan den moderatledda majoriteten tillträdde – och som fortsätter att ske även under nästa år, visar den tilläggsbudget som majoriteten lagt fram och som ska klubbas i regionfullmäktige tisdag den 21 november. Det är i hög grad tack vara dessa nya pengar som regionen kunde göra en rekordvinst på 1,6 miljarder kronor förra året och går mot ett miljardöverskott även i år.

Samtidigt brottas våra sjukhus med alldeles för magra budgetar. Underskott läggs till underskott och skapar en skuldfälla som är svår att ta sig ur. Ett minus när klockorna ringer på nyårsnatten betyder baksmälla på nyårsdagen, när underskottet ska hämtas hem. Och det inom en budget som inte ens innehåller uppräkning för redan kända ökade kostnader, som till exempel nya löneavtal.

Pengar på banken gör ingen frisk! Vi socialdemokrater tror på personalens och verksamheternas förmåga att både förstå och förbättra vårdsituationen, om de ges rätt verktyg och möjligheter. Vi vill att sjukhusen ska få starta 2018 utan skuld och dessutom med ett gott tillskott i kassan. Det vill vi göra genom att öppna den överfyllda regionplånboken och flytta pengar ut till personal och i regionens alla delar.

Om den socialdemokratiska budgeten hade fått råda nästa år skulle det för SkaS del betyda att årets underskott på runt drygt 26 miljoner kronor inte längre skulle vara ett ok att bära under 2018. Dessutom hade Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fått över 80 miljoner kronor mer att använda till vård för invånarna, jämfört med den moderatledda majoritetens budget.

Vi vill satsa på sjukvården och dess personal! Vi är säkra på att våra anställda har förmågan att göra vården ännu bättre, med kortare köer för patienterna, bättre arbetsvillkor och högre löner för de anställda och fler sängar för de sjuka som behöver.

Vi socialdemokrater har fullt förtroende för vårdpersonalen. Och vi ställer oss frågan: Varför har inte den moderatledda majoriteten det?

Alex Bergström (S)
regionråd i opposition

Susanne Larsson (S)
2:e vice ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.