Onsdag 26 september 2018

S har gjort något åt bostadsbristen

Det är vi socialdemokrater som gjort något åt bostadsbristen!

Den moderatstyrda minoriteten i Skövde slår sig nu för bröstet över det höga antalet färdigställda bostäder. Först får jag nyansera debatten!

2017 färdigställdes det 424 bostäder i Skövde. 2016, 213 st. 2015, 89 st. och 2014, 168 bostäder. Vilket om man slår ut det över tid blir ett snitt på 223 bostäder/år under de senaste fyra åren.

Boverket uppgav för tre år sedan att behovet för Skövde kommun var att det behövde byggas 360 bostäder/år. Genom att stimulera bostadsbyggandet som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort sedan man kom till regeringsmakten har man verkligen fått fart på byggandet i Sverige. Även nu i Skövde!

Själv har jag arbetat i byggbranschen i många år bl. a. som snickare i 23 år och jag gläder mig över att utbudet nu ökar. Tillskottet av bostäder inte minst hyresrätter behövs då det är över 30 000 som står i Skövdebostäders bostadskö.

Robert Ciabatti
socialdemokrat och
vice ordförande i Byggnadsnämnden.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.