Fredag 1 juli 2022

S offrar vägar och järnvägar i Skaraborg

Den socialdemokratiska regeringen har just presenterat hur man tänker fördela pengarna till infrastrukturen, Skaraborg och Västsverige är de stora förlorarna.

För att få fram startpengarna till höghastighetståget på 104 miljarder, och ytterligare 3 miljarder till projektering för ytterligare höghastighetsutbyggnad, offrar man både underhåll av vägar och järnvägar och tar bort andra nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Idag vet ingen vad notan för höghastighetståget totalt kommer att sluta och utbyggnaden kommer inte vara färdig före 2045.

S-regeringen minskar ner nödvändiga underhållspengar för järnvägar med 13 miljarder och tar bort 20 miljarder från vägunderhållet. Dessa 33 miljarder lägger man istället som delfinansiering på ett olönsamt höghastighetståg.

Dessutom tar socialdemokraterna bort andra nödvändiga infrastruktursatsningar som tex utbyggnad av Västra stambanan och upprustning av Kinnekulle banan. Allt detta och mer därtill offras för att kunna påbörja utbyggnaden av höghastighetståget. En gökunge som inte bara nu minskar nödvändiga investeringar utan dessutom under lång tid framöver kommer trycka undan både underhåll och nyinvesteringar på våra vägar och järnvägar.

Alla är överens om att Västra stambanan behöver stärkas och att kapaciteten behöver ökas med två nya spår från Alingsås till Göteborg. Men socialdemokraterna väljer ändå att offra denna satsning för höghastighetståget.

Vi moderater säger Nej till ett olönsamt höghastighetståg och vill istället lägga tillbaka de 13 miljarderna på ökat underhåll till järnvägarna och de 20 miljarderna till vägunderhållet. Vi vill också omgående rusta upp, projektera och bygga ut Västra stambanan med två nya spår från Alingsås till Göteborg. Detta är helt nödvändigt för att klara både pendling- och godstrafiken på Västrastambanan.

Vi vill också förstärka landets vägsatsningar, fortsatt upprustning och utbyggnad av E20 och med målet en två plus två väg med en hastighet på 110 km/tim.  Regeringens bristande satsningar och underhåll på våra vägar har gjort att Trafikverket har tvingats sänka hastigheterna på många av landets vägar, så kan vi inte fortsätta. Därför höjer vi moderater underhållspengarna till landets vägar från 197 miljarder till 217 miljarder under nästa planperiod. Både våra större vägar och mindre vägar måste rustas upp i Skaraborg.

Regeringen prioriterar nybyggnation av de hårt kritiserade stambanorna för höghastighetståg framför underhåll, vilket medför en riskerad fördubbling av det eftersatta underhållet fram till 2033. Bristande underhåll är en stor kapitalförstöring men kommer också att försämra vardagen för människor som behöver fungerande pendlingståg och fungerande vägar.

Valet i höst kommer att avgöra om S-regeringen kan få fortsätta med sitt dyra och olönsamma höghastighetsprojekt eller om vi moderater får förtroendet och då kan ta bort höghastighetståget och istället satsa på ökat underhåll och utbyggnad av landets järnvägar och vägar.

En röst på moderaterna innebär ett Nej till höghastighetståg, men ett Ja till utbyggnad av västrastambanan. En fortsatt satsning på Kinnekulle- banan och E20 och en nödvändig upprustning och utbyggnad av våra vägar och järnvägar.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Trafikutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.