Fredag 25 juni 2021

Så kan digitaliseringen av Västra Götaland finansieras

I stället för att lämna besked till EU hur Sveriges plan för EU:s coronafond ser ut har regeringen ansökt om uppskov. Sverige riskerar därmed att gå miste om 34 miljarder kronor i stöd. Vi vill uppmuntra regeringen att inkludera våra tre digitaliseringsförslag i sin plan och vill uppmana Västra Götalands riksdagsledamöter att driva på i frågan, skriver representanter från Hela Sverige ska leva.

Under pandemin har invånarna i Västra Götaland påmints om hur viktig den digitala uppkopplingen är för att få tillgång till samhällstjänster och hålla kontakten med omvärlden. Allt pekar på att det digitala behovet kommer fortsätta att öka även efter pandemin. För att Västra Götaland ska vara krissäkert och en del av det framtida e-samhället behöver nätet byggas ut.

En nyckel till att lyckas med utbyggnaden är att hitta finansiering till de områden där få hushåll gör den olönsam. Den 30 april var sista dagen för att lämna in besked till EU om hur Sveriges plan för EU:s coronafond ser ut, men i stället för att lämna in en plan har regeringen bett om uppskov. Nu måste Västra Götalands riksdagspolitiker sätta press på regeringen så att Sverige inte missar chansen att minska den digitala klyftan mellan stad och landsbygd.

Hela Sverige ska Leva vill uppmuntra regeringen att inkludera dessa tre åtgärder i den plan som ska lämnas in till EU och som då kan bidra till att finansiera satsningarna:

1. Investera i digitala motorvägar i hela landet. En öronmärkt finansiering de kommande åren skulle verkligen förändra förutsättningarna för och snabba upp utbyggnaden av bredbandsnätet.

2. Avsätt pengar till investeringsstöd för att nå målet om ett helt uppkopplat Sverige; på så sätt kan bredbandsföreningar, stadsnät och marknadsaktörer tillsammans med kommuner och regioner känna sig trygga i att fortsätta planering och projektering av bredbandsutbyggnaden.

3. Prioritera upp områden där nätet i dag avvecklas. Det är inte rimligt att människor tvingas resa flera kilometer från hemmet för att nå omvärlden. Alla svenskar ska ha tillgång till snabbt bredband och mobila tjänster av god kvalitet.

Sverige har en unik chans att verkligen göra nytta med det förstärkta investeringsbidraget från EU som är öronmärkt för ändamål som dessa. Vi vill uppmana Västra Götalands riksdagsledamöter att uppmuntra regeringen att ta den chansen.

Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva
Christer Johansson, Ordförande länsavdelningen Fyrbodal
Bert Olsson, Ordförande länsavdelningen Göteborgsregionen
Tina Yngvesson, Ordförande länsavdelningen Sjuhärad
Hans Lundmark, Ordförande länsavdelningen Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.