Söndag 28 februari 2021

Så kan Västra Götalands riksdagsledamöter verka för fler nya företag

Mitt i coronakrisen 2020 ökade antalet nystartade företag i Västra Götaland med 12 procent. Västra Götalands riksdagsledamöter måste driva en politik som ger både nya och gamla bolag förutsättningar att växa, eftersom fyra av fem nya jobb skapas i de mindre företagen.

Pandemiåret 2020 blev ett rekordår sett till antal nystartade företag. Under året registrerades 11 752 nya företag i Västra Götaland, en ökning med 12 procent jämfört med 2019. Nu gäller det att arbeta för att så många som möjligt av dem växer sig livskraftiga.

Små och medelstora företag skapar i dag fyra av fem nya jobb och utgör alltså motorn för skatteintäkter och sysselsättning. Därför kan Västra Götalands riksdagsledamöter göra stor skillnad genom att driva en politik som får ännu fler att våga och vilja starta eget – och ger dem förutsättningar att lyckas.

Tyvärr visar det gångna året att många politiker fortfarande inte förstått hur viktiga företagen är för Sveriges välfärd. Till exempel dröjde det åtta månader in i coronakrisen innan regeringen beslutade om särskilt stöd för enskilda firmor. Därtill gör höga krav att många företagare står helt utan hjälp.

Var tredje svensk drömmer om att bli företagare, visar en undersökning som Sifo gör åt oss på Visma Spcs varje år. I gruppen 18–29 år vill så många som varannan driva ett eget företag. Här finns alltså en enorm potential! Jag möter varje år tusentals företagare och vill lyfta fram tre saker som Västra Götalands riksdagsledamöter bör prioritera under 2021 för att ta tillvara den potentialen:

1. Stärk företagens ekonomiska trygghet
Rädslan för en otrygg ekonomi vid sjukdom eller lågkonjunktur är ett mycket vanligt skäl att avstå från att starta eget. Den rädslan har förstås spätts på under 2020, då hundratusentals småföretagare känt pandemins stentuffa effekter. Trygghetssystem som byggts för anställda måste breddas så att steget till eget företagande blir kortare och säkrare.

2. Underlätta småföretagens digitalisering
Svenska företag ligger hyggligt till när det gäller digitalisering, enligt EU-kommissionens uppföljningar, men deras förmåga att ta till sig digital teknik bromsar in. Mätningarna visar också på ett betydande digitalt glapp mellan stora och små företag. Sverige bör sätta ett tydligt nationellt mål för småföretagens digitalisering och sätta in åtgärder för att nå det, annars tappar vi konkurrenskraft.

3. Utbilda i upphandling
Offentlig upphandling är en jättemarknad som många småföretagare inte ens ger sig in på för att det verkar för komplicerat. Genom utbildning i offentlig upphandling, inte minst kring de krav som ställs på varor, tjänster och företaget som sådant, skulle fler våga delta i upphandlingar – vilket skulle gynna det lokala näringslivet.

Att skapa fler livskraftiga och välmående företag i Västra Götaland är ingen quick fix. Det kräver ett aktivt, långsiktigt arbete – inte minst av länets riksdagsledamöter, som måste driva på för att ge människor som drömmer om att driva företag bästa möjliga förutsättningar att kunna ta det steget.

Boo Gunnarson,
Företagarexpert på Visma Spcs

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.