Fredag 20 juli 2018

Så vill vi lösa tre stora samhällsproblem

Vi oroas över att Sverige och Skaraborg är på väg att glida isär.

När utanförskapet växer, när en barnfamilj kan få mer pengar av att leva på bidrag än av att gå till jobbet, när det finns skolor där inte ens hälften av niondeklassarna får godkänt, när bidrag riskerar att tränga ut välfärden, växande vårdköer och det finns områden där kriminella gäng styr – då måste utvecklingen brytas.

Moderaterna presenterar därför konkreta åtgärder för att lösa tre av Sverige och Skaraborgs stora samhällsproblem: integration, svårigheter för jobbskapande och arbetskraftsbrist samt otrygghet på gator och torg.

Utanförskapet och bristande integration kan lösas med fokus på jobb. Därför behövs ett bidragstak – så att en familjs inkomst inte kan minska för att en i familjen börjar arbeta. De enkla jobben måste bli fler och det krävs integrationsplikt med krav på att ta del av svenska värderingar och att lära sig svenska språket. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda ska bort och i ett första steg halveras.

Sveriges ekonomi ska kunna växa. Då behöver en halv miljon jobb skapas till 2025. Därför vill vi göra den enklare och mer lönsamt att vara företagare. Vi ska se till att vi inte är landet lagom i kunskap, utan att Sverige ska vara bäst. Och att jobba och anstränga sig ska löna sig. Vi vill därför sänka skatten för alla som jobbar. För vanliga yrkesgrupper innebär det nära 500 kronor mer i månaden i sänkt skatt.

Sveriges tredje stora problem är otrygghet på gator och torg. Var tredje kvinna är otrygg. Våldet från kriminella ökar. Inbrott i hem och bostäder är djupt kränkande. Äldre utsätts för ovärdiga lurendrejare. Och även i år strömmar det in anmälningar om sexuella övergrepp vid festivaler. Sverige måste sluta dalta med kriminella. Då krävs betydligt fler poliser, höjda polislöner, ny polisledning och strängare straff. Bland annat behöver en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, införas. Och den som gör en polisanmälan ska tas på allvar – fler brott ska utredas och klaras upp.

Det krävs nu krafttag för att komma åt problemen. Vi moderater vill stärka Sverige och Skaraborg för framtiden, men vi duckar inte för det som är svårt. Integration, jobbskapande och otrygghet – det är problem vi vill lösa.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.