Fredag 20 juli 2018

Säkra handikappersättningen

Regeringen försvarar sitt förslag att skrota handikappersättningen med rättviseskäl!

Även blinda måste kunna motivera sina merkostnader, menar regeringen och undantar hjälpbehovet som merkostnad. Hur rättvist är det att personer med synnedsättning tvingas betala för saker som andra tar förgivet?

Vid ett möte på socialdepartementet den 17 oktober meddelade socialminister Annika Strandhäll att regeringen inom kort lägger fram ett förslag om att ta bort den så kallade handikappersättningen.
Istället införs ett merkostnadsbidrag. Det kan låta bra, men riskerar att bli förödande för gravt synskadade och blinda.

Huvudproblemet med regeringens förslag är att merkostnader för hjälpbehov inte ska få räknas in i den nya merkostnadsersättningen. Trots att, eller kanske på grund av, att det är kostnader för just vårt hjälpbehov som orsakar våra största utgifter.

Genom att inte erkänna hjälpbehov till följd av en funktionsnedsättning smiter regeringen ifrån sitt samhällsansvar.

Vad då rättvist?

Enligt det kommande regeringsförslaget ska den som anser sig ha behov av merkostnadsersättning söka sådan hos Försäkringskassan. Med vilken kompetens ska Försäkringskassans tjänstemän bedöma olika merkostnader?

Har alla personer med synnedsättning samma kunskaper, kompetens att hävda sin rätt och samma möjlighet att formulera och uttrycka sina behov? Det som regeringen ser som rättvisa riskerar istället att bli godtycke och orättvisa.

Hur kan detta bli mer rättvist än dagens handikappersättning som grundas på funktionsnedsättningens art?

Kommuner, landsting och regioner motiverar ofta olika avgifter, exempelvis för ledsagning, färdtjänst och hjälpmedel, med att personerna som drabbas av avgifterna har handikappersättning. Städhjälp och annan hjälp i hemmet, exempelvis att sortera tvätt eller läsa post, som synskadade behöver på grund av sin funktionsnedsättning ska enligt regeringen inte få räknas som merkostnad.

Kostnaden för ledsagning i samband med aktiviteter som promenader, fritidsresor eller besök på kulturarrangemang är heller ingen merkostnad enligt regeringens förslag.

Hur kan regeringen se det som rättvist att personer med synnedsättning får stå för dessa kostnader helt utan kompensation från samhället?

Tänk om och tänk rätt!
Bevara en handikappersättning som utgår från funktionshindret och låt oss slippa kränkande och godtycklig bedömning från Försäkringskassan! Erkänn funktionshindrades rätt till täckning av merkostnader som uppstår till följd av hjälpbehov.

SRF Skaraborg
uttalande antaget vid SRF Skaraborgs representantskaps höstmöte 11/11 2017

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.