Fredag 20 juli 2018

Samhällsstrukturens dilemma

Idag åker flertalet av oss bil till jobbet. Samhället är byggt för det med tanke på vägar och placeringen av var bostäder finns gentemot var jobben är, vi pendlar helt enkelt till och från alla aktiviteter, jobb, barnomsorg, fritidsaktiviteter etc.  Idén var nog välment från början, men sedan kom baksidan av det myckna bilåkandet i kapp samhället. Idag sliter vi med problem knutna till utsläppen från bilarna, själva åkandet är inte så smidigt som man kan tycka det skall vara då delar av restiden går åt att köra långsamt fram i en kö. Vi ökar också i vikt och ohälsa knutna till för mycket stillasittande närmar sig epidemiska dimensioner. Bilden går att beskriva som mycket nedslående och det värsta av allt vi ser ingen lösning framför oss.

De lösningar som presenteras i Skövde kommun är att försöka öka flödet av bilar genom att bredda vägarna, bygga parkeringshus i centrum samt, vilket är positivt, förbättra cykelbanenätverket.

Problemet är att vi sitter fast i en omöjlig struktur. Vi måste minska bilåkandet och pendlandet för vår egen hälsas skull men vi måste också få livspusslet att fungera.

Strukturella problem går inte att lösa genom att ändra lite i taget inom samma struktur utan helt andra metoder krävs. Vi i Miljöpartiet de gröna Skövde har följande förslag;

Att cykla eller gå till sina aktiviteter är det som löser alla problemen. Tyvärr är det få av oss som bor så nära sina aktiviteter att det fungerar. Låt oss därför kombinera några olika resesätt. Du som bor på landsbygden tar bilen, egen eller från den lokala bilpoolen till närmaste pendelparkering. Här finns det cyklar att hyra och cykelbanor som förbinder resten av kommunen. Självklart finns här även bussförbindelser, eller kompisar att samåka med, som passar just ditt resbehov.

I deklarationen gör vi sedan reseavdrag för kilometeravståndet till och från arbetet oberoende av hur vi tar oss dit. Norge har ett sådant system där du får ca 14 kr per mil resväg. Du som går får lika mycket betalt som din granne som tar bilen. Det ekonomiska incitamentet som ett sådant bidrag ger dig tror vi i kombination med ett väl utbyggt nätverk av anpassad infrastruktur löser det strukturella problemet.

På nationell nivå känner jag inte till något utredningsarbete som tittar på frågan, nyligen motionerade Centerpartiet om ett avståndsbaserat reseavdrag och riksdagen har ställt sig bakom. Vi landsbygdspartier verkar ha samsyn i frågan. Det finns dock en skillnad, Centerpartiet vill undanta korta resor under 10 km. Vi i Miljöpartiet anser att just de korta resorna är de som ger mest miljönytta då det är mer troligt att ställa bilen och cykla några km än att cykla flera mil.

Peter Sögaard
språkrör Miljöpartiet de gröna Skövde

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.