Torsdag 16 augusti 2018

Samlas kring Västra stambanan

Skaraborg behöver ta krafttag för att se till att Västra stambanan kommer in i den nationella infrastrukturplanen! Vi kan se hur starka krafter i andra delar av Västsverige på bred front nu lanserar en ny järnväg mellan Borås och Göteborg som den viktigaste satsningen i Västsverige.

Vi socialdemokrater i Västsverige har beslutat att jämställa en sådan satsning med en utbyggnad av Västra stambanan. Vi skriver i en gemensam riksdagsmotion att det krävs omedelbara åtgärder vad det gäller stambanan. Detta för att säkerställa såväl person- som godstransporter

Jag måste säga att min stora förvåning är näringslivets representanters inställning. Västra stambanan är den viktigaste länken mellan Västsverige och världen! Det är via stambanan som en stor del av det gods som exporteras ut över världen transporteras. Det är via stambanan som importerat gods fördelas ut över såväl Västsverige som övriga landet. Allt fler företag vill lägga över sina transporter på den miljövänliga järnvägen, då är Västra stambanan oerhört viktig.

Det diskuteras om behovet av en hamnfördjupning i Göteborg för att man ska kunna ta emot allt större lastfartyg. Men, vad är meningen med detta om det inte går att få ut godset från Göteborg? Eller vill man öka antalet lastbilstransporter? Och hur stämmer detta i så fall överens med de miljömål som ställts upp om minskad bil- och lastbilstrafik?

Den stora satsning som görs med Västlänken i Göteborg blir enbart effektiv om man kan länka den till befintliga järnvägssystemet. Då bör den länkas både till Västra stambanan och en framtida sträckning Göteborg-Borås.

I veckan var vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg på besök hos Skaraborg Logistic Center, SLC, i Falköping. En torrhamn – Dryport – med direkttåg till och från hamnen i Göteborg. Hit tar exempelvis Jula större delen av sin import. I Falköping lastas det om från tåg till lastbil för vidaretransport till centrallagret i Skara. Miljövinsten är enorm jämfört med om det skulle lastats på lastbilar redan i hamnen. Just nu uppförs en stor lagerterminal där bland annat Automotive Components i Floby, tidigare Volvo Flobyverken, är en av de större kunderna. De vill också lägga över transporter till järnväg. SLC har idag tåg som kommer med trailers från Italien, som sedan kopplas till dragbilar i Falköping för vidare transport ut i landet. Allt detta till vinst för både företag och miljö.

SLC är en bra satsning för Göteborgs Hamn, för Skaraborg, för regionala företag samt inte minst för miljön! Men förutsättningen är att Västra stambanan fungerar. Redan idag upplever man bekymmer. Det är för trångt på spåren, främst på sträckan Alingsås-Göteborg.

Det verkar finnas en tilltro till att vi i Västsverige inte behöver stå upp för Västra stambanan – det löser sig ändå. Denna inställning är farlig. Vi kan konstatera att banan inte finns med i den nationella planen för kommande investeringsperiod. Då kommer den heller inte att åtgärdas. Alla goda krafter behöver nu samlas runt Västra stambanan.

Vi Socialdemokrater i Västsverige har som sagt jämställt satsningen på Västra stambanan och en ny järnväg mellan Borås och Göteborg. Västra Götalandsregionens politiska ledning agerar utåt bara för den sistnämnda satsningen och Västsvenska Handelskammaren gör samma sak. Vi Socialdemokrater i Skaraborg ser gärna en ny järnväg mellan Borås-Göteborg, vi ser gärna en hamnfördjupning i Göteborg och en ny hamnbana, men en utbyggnad av Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg är en förutsättning för att de två sistnämnda investeringarna ska få full effekt och är dessutom den investering som har störst nationalekonomisk nytta!

Vad säger näringslivet i Skaraborg? Vad säger kommunerna längs banan? Vad säger alla de pendlare som drabbas av förseningar? Vad säger övriga partier i Skaraborg?

Ska vi få in Västra stambanan i den nationella planen måste ni komma ut på banan. Vi kan konstatera att ingen annan idag ser ut att vilja göra det jobbet!

Patrik Björck
distriktsordförande (S)
Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.