Lördag 20 juli 2019

Sanningen om Hornborgasjön

Fredagen den 24 augusti hade Skaraborgsbygden ett ”reportage” där 2 – 3 markägare (d.v.s ett litet antal av alla berörda) och två populistiska politiker uttalar sig om Hornborgasjön och resultatet av den höjning av sjön som gjorts. Eftersom ”reportaget” innehöll många felaktigheter och osanningar som fick stå oemotsagda är det viktigt att vi får rätta till dessa missuppfattningar.

Söndagen den 2 september firades Hornborgadagen med hundratals besökare och väldigt många lokala företag som sålde sina produkter; en stor succé. Succén bjuder på två dimensioner, dels att sjön som fågelsjö är uppskattad – ja faktiskt älskad, av väldigt många, dels att sjön i dag ett är ett nav kring vilket lokal och internationell turism nu bygger en ny och mångsidig ekonomi i lokallandskapet.

För några veckor sedan var jag i England och besökte Ruthland Birdfair med 10 000-tals besökare, den kanske största internationella mässan för fågel- och naturintresserade. Där stod människor i kö för att boka upp sig hos de olika resebolag som ordnar resor till just Hornborgasjön. Hade sjön varit död eller det bara funnits ”skräpfågel”- ja hur hade det sett ut då? Inte hade besökarna strömmat till från när och fjärran, det kan vi vara säkra på!

En fantastisk fågelsjö skapar turism som i sin tur skapar förutsättningar för en stärkt lokal ekonomi. Antalet lokala företag har mångdubblas sedan höjningen, fastighetspriserna och markvärdet har flerdubblats – Hornborgabygden mår bra och är rik på många sätt.

Sjön har fått ett fantastiskt uppsving som fågelsjö och räknas numera som en av Europas finaste fågelsjöar. Det finns systematiska inventeringar som visar hur antalet fåglar och de olika fågelarterna förändrats med tiden; det handlar inte om löst tyckande utan om räkningar utförda av kunniga ornitologer som inte har något intresse av att leverera varken för höga eller för låga siffror.

För några veckor sedan räknade vi antalet änder och simfåglar i sjön; det var då över 40 000 änder som rastade där, däribland ungefär 10 000 bläsänder och fler tusen snatteränder. Hornborgasjön är den enda sjö i Sverige som hyser alla fem dopping-arterna. I sjöns närhet häckar flera par havsörn, fiskgjuse och röd- och brun glada. Ägretthägrar ses i tidigare otänkbara antal, och så vidare.. Den totala listan över fågelarter som under ett år besöker/behöver Hornborgasjön under /inför flyttning, häckning eller ruggning är imponerande och omfattar årligen över 200 arter. Att påstår att sjön är död som fågelsjö saknar alltså all grund och påståendet faller på sin egen orimlighet både vad gäller fågel och fisk Visst finns det enstaka arter som missgynnats av restaureringen – nämligen de få arter som är beroende av en igenväxande sjö med mycket vass och buskar. Men detta är ett fåtal arter och igenväxande marker finns i överflöd på många andra håll i Sverige.

Nu är det inte bara jag som säger detta. Hur välmående sjön är och vilka jättebra effekter restaureringen gett finns det forskning och vetenskapliga bevis på, bl.a. enligt högskolan i Skövde som nyss genomfört en oberoende utvärdering av läget. Läs gärna ”Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna”, av Annie Johansson.

De olika länkarna mellan sjön som fågelsjö och de människor som bor och lever nära sjön har också studerats. Läs gärna vad Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitet i Östersund skriver som t ex: ”De sociala effekter som sjön ger är mycket viktigare än de ekonomiska. Nästan alla respondenter är överens om att det mest värdefulla resultatet av restaureringen är att Hornborgasjön har fått en stor betydelse för lokalbornas livskvalitet och välmående. Några exempel är möjligheten till rekreation, umgänge, integration, kreativitet, utbildning och hälsa.”

Med dessa få rader vill jag få både Skaraborgsbygdens journalister och deras läsare att inse att Hornborgasjön är en fantastisk fågelsjö och att både lokalbefolkning och turister uppskattar det nya landskap som restaureringen givit, och att långdragna frågor om ekonomisk ersättning inte är någon ursäkt för spridandet av rena lögner om sjön.

Låt oss gemensamt glädjas åt det fantastiskt fina resultatet av restaureringen!

Kent-Ove Hvass

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.