Onsdag 26 september 2018

Satsa på Järnvägen!

Centerpartiet vill hålla ihop hela landet och för det krävs en fungerande infrastruktur. Att så många som möjligt kan åka tåg när de reser, pendlar till jobbet eller skolan, måste värnas. Tåget är också avgörande för att företag ska kunna fungera och etablera sig i vår del av landet.  Tågstrulet drabbar också klimatet. De som inser att de kommer bli kraftigt försenade tar bilen – eller flyget – för att vara säkra på att komma fram i tid. Vissa bilpendlar dagligen av den enkla anledningen att de inte litar på att tågen går i tid. Problemen i tågtrafiken bromsar den gröna omställningen och tvingar människor som vill åka klimatvänligt att välja fossilt.

Alliansregeringen dubblerade satsningarna på järnvägens drift och underhåll. Steg för steg började vi beta av det berg av underhållsarbete som fanns. Men arbetet måste fortsätta. Det blir tydligt när vi som pendlar drabbas av förseningar och inställda tåg var och varannan dag. Den dåligt fungerande tågtrafiken en bromskloss på arbetsmarknaden. När tågpendlare kommer för sent till jobbet och affärsresenärer missar viktiga möten, då drabbas företagen och ekonomin. Det är hög tid att åter prioritera upprustningen av den svenska järnvägen!

I Skaraborg och i vår region Västra Götaland har en medveten satsning skett under lång tid med Centerpartiets medverkan. Vi har satt bra och tydliga mål och antalet resande har ökat stadigt sedan 2006. För oss är målet att tredubbla antalet resande fram till år 2035. Vi vet att tåget är ett av de mest miljövänliga och effektiva sätten att transportera både människor och gods.

Våra prioriteringar är att skapa ett nytt dubbelspår på Västra stambanan. Det ska i första hand gälla sträckan Göteborg – Alingsås, men sedan även fortsätta mot Falköping och Skövde. Vi vill också upprustning av Kinnekullebanan, hela sträckan från Håkantorp till Gårdsjö.

Ska vi klara jobben, skapa goda förutsättningar för företagande och få ett Sverige som håller ihop krävs en fungerande järnväg i hela landet. Tåg ska gå i tid. Annars riskerar Sverige att dras isär ytterligare. För oss är det en fråga om rättvisa.

Vi måste bygga upp tilltron till svensk tågtrafik igen. Tågen ska gå i tid. För ekonomin, för jobben, för klimatet och för alla resenärers livspussel.
Ulf Eriksson (c)
regionfullmäktige ledamot

Kent Folkesson (c)
distriktsordförande

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.