Fredag 1 juli 2022

SD-budget med mer pengar till sjukvården

Nyligen presenterade vi i Sverigedemokraterna vårt valmanifest med frågor vi ämnar driva nästkommande mandatperiod. Vi vill med vårt budgetförslag redan nu visa att vi menar allvar.

Den Grönblå minoritetsledningen har somnat, de fokuserar mer på ekonomiska resultat än att säkerställa personalrekrytering eller hålla vårdgarantin.
Under hela mandatperioden har Sverigedemokraterna drivit på dem i många frågor som de sedan efterapat, tacksamt för oss men ofta har de hunnit skapa mer lidande innan de kloka besluten togs.

Under framtagandet av valmanifestet tillika vårt nu lanserade budgetförslag har den Sverigedemokratiska regiongruppen valt att sätta stort fokus på att klara vårdgarantin, både inom den tid regionen arbetar bort vårdskuld uppkommen av pandemin och efteråt. För det ska nämnas; vårdgarantin var inte god heller innan pandemin. Vidare har den dygnetrunt-anställda personalens förutsättningar att få en god lön varit en viktig fråga för Sverigedemokraterna.

Vårdgaranti är inget erbjudande, garanti är en synonym till förbindelse och ska tolkas därefter! Cirka 30 000 operationer och behandlingar är kvar att hantera efter ha blivit inställda av pandemin. Vidare behöver regionen även fortsättningsvis hantera den ”vanliga” vårdgarantikön.

Användningen av operationslokalerna i regionens sjukhus sviktar men genomsnittet är drygt 50 procent. I den lokalanvändningsstatiken räknas även städ in. Det påverkar givetvis antalet operationer som kan genomföras och det påverkar tillgängligheten mycket negativ. Denna insikt har den Grönblå minoriteten gäspat kring under hela mandatperioden, medan SD lagt skarpa förslag som tar sig an problemet.

Allas högsta önskan är givetvis att sjukhusen själva har personal anställd som klarar att hålla regionens tillgänglighet god samt tillhandahålla fler operationsteam själva. Men det är tyvärr inte ett verkligt scenario, vi har hjärtat med oss också och kan ej lägga mer arbete på den kvarvarande personalen som redan är rejält utsliten efter pandemin och som fruktar att ännu mer kommer läggas på dem. Redan nu ryktas det om en ny trend; att personal säger upp sig för att få en sammanhängande semester.

Därför lägger vi ett förslag om att Västra Götalandsregionen ska upphandla hela eller delar av operationsteam som kan åta sig att operera när våra lokaler står tomma eller när teamen är ofullständiga. Förslaget innebär inte att privata vårdgivare ska ges möjlighet att nyttja våra operationssalar i syfte att hantera egna patienter utan de ska bistå regionen med att korta den offentliga vårdkön.

Vidare ser vi också ett enormt behov av regionen arbetar nationellt med frågan om att korta köerna. Därför lämnar vi också förslag om att Västra Götalandsregionen tillsammans övriga regioner i Sverige medverkar till att utveckla en nationell och enhetlig patientkö och ersättningssystem. Syftet är givetvis att regionerna tillsammans vid behov och möjlighet kunna ta emot varandras patienter och därmed gemensamt bidra till att försöka uppfylla vårdgarantin i hela Sverige.

Under den gångna mandatperioden har SD i flera av sina budgetförslag finansierat förslag som säkerställer att all vårdpersonals löner är jämförbar med andra regioner i Sverige. Till budgetåret 2022 fick vi äntligen gehör och den styrande minoriteten gjorde då samma prioritering i det budgetförslaget som vann i regionfullmäktige. Det har dock visat sig att de väntat alldeles för länge och stor brist på dygnetruntpersonal har uppkommit. Även här har vi drivit på att bland annat barnmorskor som arbetar dygnetvården runt om i hela regionen måste ha ett extra lönetillägg. Vi har även påpekat att det aviserade lönetillägget för all personal 2022 inte syns i personalens plånböcker förrän tidigast sen höst 2022.

Därför har den styrande minoriteten lagt förslag om att göra extra förstärkningar av lönerna för bland annat barnmorskor, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar i dygnet runt-vården. Bra men som vanligt efterklokt av dem, och som vanligt negligerade de all personal som arbetar dygnet runt. Sverigedemokraterna finansierar till budgetåret 2023 därför extra lönetillägg till all personal som arbetar dygnet runt i regionen.

Heikki Klaavuniemi (SD)
Regionråd

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.