Torsdag 30 mars 2023

Ska kraftverket i Gullspång bli kvar?

I Skaraborgsbygden den 10 februari finns en artikel om att Gullspångslaxen är akut hotad. Det är säkert så, men artikeln saknar en rättvisande bild beträffande pausen av omprövningen av vattenkraftverkens tillstånd.

Intrycket man närmast kan få är att pausen är gjord av illvilja mot miljön och rådande elkris användes som motivering till pausen.

Det finns så klart en verklig anledning till pausen av omprövningen av tillstånden. Den nya lagen med tillhörande regelverk som sjösattes för omprövningarna av vattenkraftverkens tillstånd har inte alls fungerat som tänkt. Massor med saker har gått fel. Inget av de positiva saker som uppgavs i konsekvensanalysen inför den nya lagens tillkomst har realiserats, däremot har alla de farhågor som riktades mot den nya lagen besannats, och mer därtill. Detta måste givetvis rättas till och det är därför det blev paus.

Gullspångslaxen uppges vara akut hotad, men det står inget om att kraftverket i Gullspång är akut hotat. Det är alltså utrivning av kraftverket i Gullspång som är på tapeten, detta talas det tyst om. Av artikeln får man intrycket av att bara ett jättepaket med åtgärder görs så räcker det med det. Så behöver det inte alls vara. I och med den nya lagen är det miljökvalitetsnormerna som styr om kraftverket blir kvar eller inte. Myndigheterna behöver inte säga utrivning, utrivning av kraftverket sköter miljökvalitetsnormerna om automatiskt.

Marco Blixt uttalar sig för Fortums räkning. Det är nog tveksamt om Marco Blixt är den lämpligaste på Fortum att uttala sig i detta. Det står Fortum fritt att lämna in sin ansökan om omprövning trots pausen om nu Marco Blixt vill det. Det finns inget formellt som hindrar detta. Dock är det säkert andra på Fortum som förstår att nuvarande regelverk fungerar fel och därför inte vill lämna in ansökan om omprövning.

Om Skaraborgsbygden frågar miljöminister Romina Pourmokhtari för kommentar om hur pausen av omprövningen av vattenkraftverkens tillstånd påverkar Gullspångslaxen så tycker vi också Skaraborgsbygden kunde fråga miljöministern om kraftverket i Gullspång blir kvar eller inte.

Västsvensk Vattenkraftförening Johan Hillström, ordförande

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.