Onsdag 20 februari 2019

Skaraborg behöver bostäder för yngre

Alla kommuner i Skaraborg har senaste året rapporterat om en bostadsbrist och detta slår allra hårdast mot oss unga. Historiskt har vår inhemska bostadsmarknad varit ett föregångsexempel och vi hör ofta om hur våra föräldrar flyttade hemifrån i mitten av sina tonår. Dagens bostadsmarknad är inte lika tillgänglig och utan mycket pengar på banken att lägga på en bostadsrätt är det idag svårt att få egen bostad. Eget boende ska inte vara en fråga om klass utan en fråga om frihet. Vi måste sänka trösklarna in på bostadsmarknaden och här har vi hittat tre lösningar.

Sluta bygga exklusivt, detta gäller såväl platser som själva bostaden. Prio ett för oss unga är att flytta hemifrån, inte till en trea med sjöutsikt. Här måste kommunerna våga ställa krav på byggherrarna om att bygga enkelt och billigt.

Sluta med regelkrångel. Dagens regleringar kring vad som får och inte får bli bostäder stoppar många byggnationer och kommunala särkrav måste bort. Det är inte rimligt att kommuner har hårdare regleringar än vad lagen kräver.

Planera en framförhållning i marktillgången och korta handläggningstiderna. Idag finns många exempel på när planprocessen startar först när behovet av bostäder upptäcks och sedan tar det flera år innan första spadtaget kan tas. Med framförhållning och byggklar mark kan vi förkorta tiden från uppstått behov till inflyttning med flera år. Därför anser vi att kommunerna ska sträva efter ett överskott av lagakraftvunna detaljplaner.
Det krävs inga gigantiska reformer för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler unga. I mångt och mycket handlar det om framförhållning och lösningar anpassade efter kommunens unika förutsättningar. Efter höstens moderata valsegrar runt om i Skaraborg är vi övertygande om att nybyggnationen i Skaraborg kommer ta fart och fler unga kommer ha möjlighet att flytta hemifrån.

Grimur Gudmundsson – Ordförande MUF Skövde
Carolina Wretman – Ordförande MUF Skara
Jonathan Kahrs – Ordförande MUF Falköping
Oliver Sandberg – Ordförande MUF Lidköping

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.