Onsdag 26 september 2018

Skarpare lag mot sexualbrott

Ska Sverige förtjäna bilden som föregångsland för jämställdhet måste vi ta kampen mot våldtäkter och andra sexuella övergrepp och kränkningar på allvar. Därför vill Socialdemokraterna skärpa lagstiftningen för sexualbrott och återupprätta förtroendet för rättsväsendet.

Sverige är ett land som kommit långt i jämställdhetsarbetet. Höstens #metoo-debatt pekar dock på att nationens självbild om att vara ett framstående jämställdhetsland inte är hela sanningen. När antalet polisanmälningar av sexualbrott ökar och tiotusentals kvinnor framför vittnesmål om övergrepp och trakasserier, måste vi vidta kraftåtgärder. Därför skärper regeringen nu straffen för sexualbrott och inför en samtyckeslagstiftning som säger det självklara; om sex inte är frivilligt är det olagligt.

#metoo visar att sexuella övergrepp och trakasserier finns i hela vårt samhälle. Vi vet även att enbart 10% av sexualbrotten anmäls och alldeles för få anmälningar når domstol.

För att vända utvecklingen krävs både förändrat synsätt och förändrad lagstiftning.

Dagens sexualbrottslagstiftning kräver att det förekommit våld, hot eller en särskilt utsatt situation för brottsoffret för att handlingen ska betraktas som en våldtäkt. För att stärka kvinnors skydd och för att fler gärningsmän ska kunna åtalas kräver Socialdemokraterna en ny lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten som är utgångspunkten.

Regeringen skärper också synen på sexualbrott. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs till fem års fängelse. Grovt oaktsamt sexuellt övergrepp och grov oaktsam våldtäkt är nya brott som kriminaliserar situationer när gärningsmannen borde begripit att brottsoffret inte deltar frivilligt. Rättsskyddet för barn vid sexualbrott stärks också, för att göra det svårare för gärningsmän att hävda att de inte kände till barnets ålder.

Grunden är ny lagstiftning. Men för att faktisk förändring ska ske måste brottsoffer känna förtroende för att rättsväsendet lagför gärningsmän. I kampen mot mäns våld mot kvinnor har polisen ett stort ansvar. Det är bland annat därför som regeringen genomför en historiskt stor satsning på polisen. Under de närmaste tre åren stärker regeringen polisen med 7,1 miljarder kronor.

Socialdemokraternas vision är ett jämställt Sverige. Därför för vi en kompromisslös kamp mot sexualbrott och kränkningar.

Carina Ohlsson (S)
Monica Green (S)
riksdagsledamöter Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.