Måndag 26 juli 2021

Skb:s ledarskribent har rätt

I ett inlägg på Skaraorgsbygdens ledarsida (den 26 juli) pläderar Per Gustafsson för en bättre landsbygdspolitik och en levande landsbygd. Som framgått av en del av mina tidigare debattinlägg så delar jag inte alltid Per Gustafssons uppfattning i alla frågor, men i det här fallet gör jag det.

Menar svenska politiker allvar med att vi ska ha en levande landsbygd så måste det till fler och kraftfullare åtgärder. Det finns visserligen politisk enighet kring Landsbygdskommitténs 75 punkts program, men det är enligt min bedömning inte tillräckligt för att på allvar förbättra förutsättningarna för våra landsbygdskommuner och ändra utvecklingen.

Tittar vi på vårt nordiska grannland Norge, är läget ett helt annat än i Sverige. Den norska landsbygden blomstrar. Det beror bl a på att Norge har ett kommunalt skatteutjämningssystem som är mer generöst än Sveriges. I Norge styr kommunerna också i högre utsträckning över sina naturtillgångar vilket gör att de får behålla en större del av intäkterna från t ex vattenkraft och gruvor.

Norge skriver även av studielånen för dem som flyttar tillräckligt långt ut och ger förmåner till dem som startar företag på landsbygden. Detta möjliggör satsningar på miljö, fritid, kultur och samhällsservice på lokal nivå.

Den norska modellen har kritiserats för att den är dyr, men naturtillgångarna finns på landsbygden och i Norge tycker man därför att det är naturligt att intäkterna kommer landsbygden till del.

Sverigedemokraterna i Karlsborg har därför lagt en motion till våra Landsdagar där vi föreslår en ny inriktning av Sveriges landsbygdspolitik som innebär att man anpassar den svenska landsbygdspolitiken efter den norska modellen, särskilt när det gäller kommunernas möjligheter till intäkter.

Menar vi allvar med att hela Sverige ska leva så krävs det också att staten satsar ordentligt.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.