Fredag 4 december 2020

Sluta med att underlätta för stöldligorna

När den grova brottligheten och kriminaliteten ökar i Sverige måste regeringen ta tag i problemen.

Dagligen kan man läsa om hur någon blivit rånad och misshandlad i sitt hem. Dessa grovt kriminella ska åka fast och få långa och kännbara straff. Ett stort problem är den grova brottsligheten som utländska ligor ägnar sig åt i Sverige.  Där de ofta åker ut på landsbygden eller till ensligt belägna hus och rånar och misshandlar ensamma och ofta äldre människor. Det är ett bestialiskt övergrepp som man saknar ord för, men gör samhället något åt detta? Nej samhället hjälper snarare dessa ligor med detaljerade uppgifter och information via nätet om nästan allt om hushållet.

Idag kan ligorna bara med några enkla knapptryckningar få reda på allt om sitt tänkta rånoffer. Möjligheterna att söka efter, och hitta, information på internet är nämligen oändliga. Datorn och nätet har på många områden påverkat våra liv positivt och underlättat mycket i vårt arbete, information som förut både kunde vara tidskrävande och svår att hitta finns nu endast ett par knapptryckningar bort. Men det har tyvärr en baksida som kan utnyttjas av de kriminella brottsligorna.

Kriminella ser äldre personer som lätta offer, och lättast offer är den äldre som bor ensam. Hur gammal en person är, var hon bor och hur många som finns i hushållet är information som vem som helst lätt kan ta reda på. Det gör att kriminella personer enkelt kan leta fram ålder och bostadsförhållanden och tack vare informationen som söktjänsten tillhandahåller avgöra om personen är ett lätt rånoffer eller inte.

Konsekvenserna av att utsättas för ett brott i sitt hem kan vara förödande. Brottsoffren har ofta långvariga psykiska efterverkningar som exempelvis misstänksamhet och oro. Rädslan att utsättas för ytterligare brott ökar. Allt detta påverkar självklart livskvaliteten på ett oerhört negativt sätt, och kan i värsta fall tvinga fram att man inte vågar bo kvar.

Men går det att skydda sig?  Ett enkelt sätt vore att den enskilde får rätten att slippa finnas med på olika söktjänsters sidor med känslig information. Den rätten har vi inte idag. Vi kan vända oss till utgivaren av söktjänsten och önska att känsliga uppgifter tas bort, vilket är fullt möjligt att göra, men utgivaren har ingen skyldighet att uppfylla önskan. Det krävs således andra åtgärder för att både minska risken för brott för enskilda och försvåra för kriminella brottsligor.

Andra EU-länder är mer restriktiva i vilka uppgifter som får publiceras. Att Sverige inte förstår detta problemet gör ju självklart att internationella stöldligor gynnas av regeringens passivitet att åtgärda problemet.

Vi måste kunna kombinera frihet, yttrandefrihet och rätten att kunna säga nej till uppgifter som påverkar vår trygghet i våra hem. Ingen ska behöva utsättas för denna grova kriminalitet utan att samhället måste reagera och göra något.

Samhället måste, utöver att öka polisens resurser, göra vad som går för att vi inte ska drabbas av brott i våra hem. Tryggheten måste öka och brottsligorna måste bekämpas.    

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Justitieutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.