Torsdag 9 juli 2020

Socialdemokraterna tar ansvar för försvaret

Svar till Sten Bergheden (M):

Mitt under den pandemiska kris som hela världen befinner sig i kräver Moderaterna och Kristdemokraterna att regeringen ska låsa sig vid en given summa för satsningar efter nästa försvarsinriktningsperiod. Vi socialdemokrater kan inte se det som annat än ansvarslöst att mitt under brinnande pandemi binda statens finanser på det sättet. Därför lades försvarsförhandlingarna på is.

Arbetet fortsätter nu med att utforma ett förslag som kan läggas på riksdagens bord i höst. Under processen är vi öppna för fortsatta kontakter med samtliga partier.

I augusti 2019 kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om att successivt öka anslagen till det militära försvaret med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025. Detta innebär en ökning av anslagsnivåerna med 40 procent och är den största satsningen på det militära försvaret sedan 1950-talet. Denna överenskommelse ligger fast.

I försvarsförhandlingarna krävde Moderaterna och Kristdemokraterna ytterligare 48,8 miljarder för åren 2021–2030. Detta trots att vi enats om den största höjningen av det militära försvaret sedan 1950-talet.

Vi var beredda att tillmötesgå behovet av planeringsförutsättningarna efter 2025 genom att inrätta en kontrollstation 2023 för att bedöma förutsättningarna framöver. Men detta var alltså inte tillräckligt för Moderaterna och Kristdemokraterna. Dessa partier verkar också bortse ifrån att ett militärt försvar inte kan fungera utan stöd från det civila försvaret. Sjukvård, läkemedel, transporter, energiförsörjning, livsmedel, dricksvatten, allt detta måste fungera för att försvaret av vårt land överhuvudtaget ska vara möjligt i händelse av kris eller i värsta fall krig.

Det går inte att vifta bort verkligheten. Coronapandemin innebär de facto stora påfrestningar på vårt samhälle. I första hand för människors liv och hälsa men även för samhällsekonomin. Det vi ser framför oss är en sjunkande BNP, ökad arbetslöshet och en stor osäkerhet om hur den ekonomiska situationen kommer att se ut under kommande år. Att i ett sådant läge redan nu fatta beslut som binder statens ekonomi även bortom 2025 är för oss inte ett ansvarsfullt sätt att hantera statens finanser.

Regeringen arbetar nu vidare med ett förslag till försvarspolitisk inriktningsproposition. Dörren står öppen för alla partier som på ett seriöst och ansvarsfullt sätt vill vara med i processen. Socialdemokraterna tar ansvar för Sveriges totalförsvar.

 

Erik Ezelius (S)

Riksdagsledamot Skaraborg

Niklas Karlsson (S)

Ordförande Försvarsberedningen och vice ordförande Försvarsutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
Senaste nyheterna
Rekordmånga antagna till distansutbildningar Besök i kloakerna Ett hav fritt från plast är allas ansvar – bli kusträddare i sommar Falköping näst kotätast i landet Charlies teater går mot strömmen Sex av tio använder inte kontanter Louise Grabo (C) tar plats i inflytelserik EU-kommitté Nytt event på Billingen i september Hon kallar sig konstnär 29 konstnärer ställer ut i Skaras skyltfönster