Tisdag 28 september 2021

Soptippar förgiftar sjöar och vattendrag

Jag känner djup oro för kommande generationer när jag ser gamla soptippar och deponiplatser som ofta ligger på våtmark eller nära sjöar och vattendrag.

Ett exempel är deponiplatsen Boda i Nässjö, som ständigt läcker olika miljögifter till sjöarna Ryssbysjön, Lilla Nätaren, Stora Nätaren, Ylen samt till Vättern via Huskvarnaån. Och så har det varit under lång tid. Dessutom är denna deponi bara en mellanlagringsplats som ständigt växer och förgiftar alltmer.

Det verkar som om politiker och myndigheter inte riktigt förstår denna farliga tillväxt – informationen till allmänheten blir då svag och inga förbättrande åtgärder sker.
Vad finns att göra?

Gunnar Lundquist

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.