Onsdag 7 juni 2023

Ställ om till ett långsiktigt hållbart samhälle

I omställningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle krävs det att vi går från att använda fossila insatsmedel till att använda cirkulära. De cirkulära affärsmodellerna har den fördelen att en råvara så som metaller kan användas om och om igen på ett cirkulärt sätt.

Idag vill bland annat Socialdemokraterna öppna nya gruvor och har uttalat sig om att gruvdriften är ett måste för välfärden. Vi i miljöpartiet ser inte den kopplingen utan här måste vår generation börja fundera på vad som lämnas kvar till kommande generationer. Är det rimligt att vi öppnar nya gruvor i stället för att återanvända de metaller som vi redan brutit och bearbetat?

Metaller brukas delas i olika kategorier, sällsynta jordartsmetaller – sådana som vi använder inom elektroniken, kritiska metaller – här är koppar ett exempel samt järn. Inom EU följer vi tillgången av metallerna noga och för de två första kategorierna är den mycket dålig. Till exempel så återvinns endast 30 procent av allt koppar som slängs inom EU – inte konstigt att vi då får en brist. Tyvärr är situationen betydligt sämre för alla andra kritiska metaller och för jordartsmetallerna. Järn återvinns i större utsträckning men även den andelen är förvånandevärts låg.

Så kan vi inte ha det! Att återanvända metaller är ingen svår teknikfråga utan alla större bolag i Sverige som arbetar med metallåtervinning anser sig klara av att återvinna de här metallerna. Vad är då problemet?

Idag är det fortfarande billigare att öppna en ny gruva än att återanvända redan uppbearbetade metaller. Hur kan det komma sig? Oftast räknas inte hela kostnaden in i gruvan, kringkostnader som infrastruktur och sanering belastar inte gruvan. Av Sveriges förorenade områden vilka Naturvårdsverket idag har att sanera är de flesta gruvor som övergivits och där saneringen lämnas till skattebetalarna att hantera. Idag finns det över 2000 nedlagda gruvor i landet som är förorenade områden minst 320 av dem är starkt förorenade. Områden som vi med skattemedel måste sanera.

Idag har uppbearbetning av avfallet från Kirunagruvan börjats återvinna och ca 30 % av Europas behov av många av de kritiska metallerna. Uppbearbetat gruvavfall är en av vägarna framåt.

Omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle måste inte betyda att vi öppnar nya gruvor. Vi kan klara oss väldigt långt på att använda redan uppbearbetade metaller och hantera gruvavfallet för att hitta de sällsynta metallerna.

Varför är inte det en prioriterad väg att gå att lägga mer resurser på att återanvända redan uppbearbetade metaller i stället för att använda nästa generationers resurser?

Miljöpartiet de gröna vill att vi tar steget in i den cirkulära ekonomin och återanvänder mer.

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna Skövde

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.