Lördag 18 augusti 2018

Stärk företagande och äganderätt

Företagen på landsbygden är avgörande för om landsbygden ska leva eller inte. Oavsett om man har haft ett familjeföretag inom skogsbruket, jordbruket eller annan verksamhet i generationer eller om man nyligen startat upp ett företag på landsbygden, bidrar man till tillväxt i hela Sverige varje dag. Moderaterna vill göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag på landsbygden, för att fler ska kunna leva, jobba och bo utanför storstäderna.

Idag finns många familjeföretag och småföretag på den svenska landsbygden att vara stolt över, inte minst inom de gröna näringarna. Förutsättningarna för att driva företag i de här sektorerna är dock tuffa med stenhård internationell konkurrens. Sverige har förutsättningarna för att exempelvis producera mycket mer mat. Men vi måste minska regelkrånglet, sänka skatterna så att framtidstron och investeringsviljan kan öka igen.

Det finns idag lantbrukare som lägger hela två dagar i veckan på administrativa uppgifter, vilket vi moderater anser är fel. Det är både ett konkurrenskraftsproblem och en tröskel för att starta eller utveckla sitt företag. Därför vill vi exempelvis minska regelbördan och att alla myndigheter sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider.

En av de tyngsta kostnaderna för jordbruket idag är dieselskatten. Därför avsätter vi under nästa mandatperiod 200 miljoner kronor årligen till sänkt skatt på diesel som används i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. Med Moderaternas politik får en lantbrukare 50 öre lägre skatt per liter diesel, jämfört med regeringens.

Antalet vingårdar, ölbryggerier och destillerier har ökat i Sverige de senaste åren. Men politiken sätter stora käppar i hjulet för gårdsförsäljning av dessa produkter. Det vill Moderaterna och Alliansen ändra på, och har lyckat få till ett beslut i Riksdagen om att gårdsförsäljning ska tillåtas i Sverige. Detta kommer ge nya förutsättningar för en ökad turism och nya jobb på landsbygden.

Många markägare på landsbygden har fått stora inskränkningar i sina fastigheter, det kan bland annat vara reservat, nyckelbiotoper, strandskyddsbestämmelser eller skyddande av kulturmiljöer. Vi vill stärka äganderätten, minska inskränkningarna för markägarna och underlätta för dem att kunna använda sina marker till att utveckla sitt företag och ett ökat boende på landsbygden.

Det är dags för politiken att leverera mer än vackra ord om landsbygden. Det som behövs är sänkta skatter, minskat krångel och större möjligheter att ta vara på de tillgångar som hela Sverige har. För allt detta krävs konkreta förslag. Och en annan regering efter den 9 september.

Sten Bergheden (M)
landsbygdspolitisk talesperson
riksdagsledamot Skaraborg

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
ledamot Civilutskottet
riksdagsledamot Sjuhärad

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.