Onsdag 26 september 2018

Staten vill dumpa vägarna i knät på landsbygdens folk

Med bestörtning får vi via media veta att på en vägsträcka motsvarande halva jordens omkrets vill Trafikverket, av besparingsskäl, privatisera och överlåta drift och underhåll på boende längs vägen. Detta enligt uppgifter förmedlade via SVT:s regionala nyheter.

Det verkar som att det är genom bildandet av vägsamfälligheter de boende längs vägen förväntas övertar hela det ekonomiska/juridiska väghållaransvaret från staten. Man kan givetvis anta att det inte handlar om vägsträckor i tätt befolkade områden som man avser lägga över ansvaret för på ortsbefolkningen. Man kan väl snarare anta att det rör sig om vägsträckor i glest befolkade områden. Områden där befolkningen redan idag är hårt prövad av sliten infrastruktur, belastade av ökade drivmedelsbeskattningar och där man är helt beroende av ett fungerande vägnät och bilen som färdmedel.

Att regering dessutom envisas med att föra fram sina idéer om att beskatta avstånd kommer drabba boende utmed dessa vägsträckor mångdubbelt genom att en vägslitageavgift ger ökade kostnader att transportera gods till dessa områden. Trafikverk på regerings uppdrag eller goda minne går alltså parallellt fram med förslag som dubbelbestraffar människor som valt att bosätta sig på landsbygden. Att Trafikverket dessutom föreslår att lägga en orimlig arbets- och ekonomisk börda på en redan prövad landsbygdsbefolkning är för Centerpartiet helt oacceptabelt.

Regeringen och statliga myndigheter måste ta sitt ansvar för hela landet istället för att bidra till en regional klyvning mellan glest befolkade delar av landet och tättbefolkade områden. Att frånsäga sig det statliga väghållaransvaret är ett svek mot Sveriges landsbygdsbefolkning och bidrar i högsta grad till att klyftorna mellan stad och land ökar. Det är därför det behövs ett nytt ledarskap för Sverige

Kent Folkesson (C)
riksdagskandidat Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.