Söndag 19 augusti 2018

Stoppa båtstölderna

De första tecknen på att sommaren är på ingång har kommit, men inte som man önskar i form av blommande vitsippor, utan snarare i uppkomsten av båtstölder längst våra kuster. När många lägger ned sina båtar i sjön ska inte det första vårtecknet vara att båtmotorn bli stulen, vilket det tyvärr är för många idag.

Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. Därför är det inte konstigt att Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Något stöldligorna också vet.  Vi vet redan att stölderna av båtmotorer är organiserade och genomförs av ligor med färdiga kanaler till hälare som i många fall finns utanför Sverige. Godset kan ibland lämna landet redan på morgonen efter en stöt på kvällen. Tullverket har möjlighet att agera men behöver då snabbt få vetskap om vad de ska leta efter. Det händer att de skyldiga fastnar i tullen och blir dömda, men inte sällan händer det också att tullen stoppar dem och får lika snabbt släppa iväg dem igen då det saknas ett uttryckt brott att knyta godset till.

Centerpartiet ser allvarligt på det här. När även uppgifter framkommit att tullen saknar befogenhet att göra något när stöldgods förs ut ur landet så är det en oacceptabel utveckling. Det finns mycket information tillgänglig för båtägare om hur man kan göra för att försöka i viss mån skydda sig mot stöld, vilket i grunden är bra, men det är dock en åtgärd som botar symptomen och inte sjukdomen. I regionen där Västra Götaland tillhör anmäldes det 736 stölder 2017, vilket innebär en ökning med 39 % under de senaste två åren. Totalt sett anmäldes det 2729 stölder av båtmotorer i Sverige 2017, vilket är en ökning på 6 %. Det är illa nog att båtägare går miste om det ekonomiska värde motorerna har men det är en lika stor förlust att inte kunna njuta av havet under den korta sommarsäsongen.

För att komma åt problemet så behöver vi agera på flera möjliga nivåer. Tullverkets befogenheter och möjligheter att effektivt upptäcka transport av stöldgods bör ses över. I Västra Götaland måste det ske ett förbättrat samarbete mellan tull och polis. Men det finns också en roll för EU att axla. Detta då det kan finnas en problematik kring Sveriges möjlighet att instifta nationella lagar under EU:s fördrag om fri rörlighet. Det krävs ytterligare åtgärder för att stärka tullens befogenhet för att bättre kunna arbeta emot organiserad brottslighet. Här behöver EU ta flera steg. När andelen stöldgods som transporteras mellan länderna ökar måste det finnas ett gemensamt regelverk inom EU och medlemsstaterna behöver gemensamt ta ett större ansvar. Vi måste även göra det möjligt för EU:s medlemsstater att kunna kräva deklaration vid utförsel av misstänkt stöldgods, något som inte är möjligt idag.

Ska vi komma till rot med båtstölderna måste regionala, nationella och europeiska myndigheter samarbeta bättre. Istället för en båtstöld borde årets första vårtecken vara ljudet av en båt som tuffar ut ur hamnen en varm kväll eller blommande vitsippor längst vägkanten.

Kent Folkesson (C)
riksdagskandidat Lidköping

Fredrick Federley (C),
Europaparlamentariker

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.