Måndag 19 augusti 2019

Styrelseledamöter i AP-fonder ska avgå

AP-fonderna har satsat 1,7 miljarder i gruvföretaget Vale, som äger gruvan där dammolyckan i sydöstra Brasilien ägde rum häromdagen. Det som kan hända, hände: En dammolycka. Att detta skulle kunna hända borde styrelseledamöterna i AP-fonderna varit införstådda med, inte minst därför att det bara är några år sedan en gruvolycka inträffade i Brasilien.

Skandia har som princip att inte satsa på gruvbolag när de hanterar kundernas pensionsmedel. Varför inte etikrådet för AP-fonderna har liknande principer är en skandal, som måste få konsekvenser.

Därför ska styrelserna för AP-fonderna nu ta sitt ansvar och avgå med omedelbar verkan. Då blir det upp till regeringen att utse nya ledamöter.

På Etikrådets hemsida kan man läsa: “Sedan 2007 arbetar Etikrådet för att bidra till att AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolagen till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor”. Detta bör gälla även i framtiden, men inte bara i skrift – utan i praktiken.

Det är dags för Stefan Löfven att slå näven i bordet och se till att AP-fonderna får nya styrelseledamöter, som inte leker med pensionsmedlen, utan som tar ansvar.

Hans Mannefred
folkbildare
fristående samhällsdebattör

 

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • Götalänning

    Ett annat problem med AP-fonderna är deras fossila investeringar. Oavsett ifall ledamöterna avgår eller ej måste de ändra sina investeringar.