Onsdag 21 oktober 2020

Svar till: Fem frågor till 15 regionråd

Vårt moderata regionråd Linn Brandström har vid flera tillfällen och i flera medier upprepade gånger besvarat frågor och påståenden från debattörerna Inger Dernroth, Hans Nyman och Ingela Skarin. Det kan så vara att Dernroth med flera inte håller med om svaren, men det är en annan sak än att påstå att man inte fått svar. Det är ju en del av demokratin att ha rätt att ha olika åsikter och den rätten vill nog debattörerna trots allt försvara.

Vi moderater i regionstyrelsen står helt och fullt bakom ett utökat vårdutbud i Mariestad genom införandet av ett närvårdscentrum och beslutet togs i början av året. Precis som debattörerna skriver så kom sedan pandemin och hälso- och sjukvården fick snabbt ställa om för att klara följderna av den. Vårdpersonalen har gjort en mycket stor insats när det gäller att ta hand om Covid-patienter både på vårdavdelningar och IVA. Tyvärr har pandemin av skäl, som säkert alla förstår, gjort att arbetet med närvårdscentrat dragit ut på tiden men ambitionen hos alla inblandade parter är att verksamheten ska komma igång så snart som möjligt.

Regionråden har fortsatt sina uppdrag under pandemin, men även vi har fått finna oss i alla rekommendationer och riktlinjer från till exempel Folkhälsomyndigheten. Det handlar också om att minimera smittrisker precis som för alla andra i samhället. Alla önskar vi nog att situationen vore annorlunda så politiska större möten kunde hållas och att släkt och vänner fritt kunde besöka anhöriga på äldreboenden igen.

Just nu pågår en översyn av den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen. Den syftar bland annat till att skapa en effektivare organisation, men när regionen bildades fanns en stark ambition att de olika länsdelarna skulle ha en politisk representation och det liksom demokratiaspekten ska man ha i åtanke när man diskuterar att minska antalet politiska uppdrag. Än viktigare idag är istället att diskutera hur fler skulle kunna lockas till att engagera sig politiskt. De flesta som engagerar sig, oavsett åsikter, gör det ju för att de utifrån sin politiska åskådning vill förändra och förbättra. Klimatet har dock hårdnat avsevärt och politikerföraktet göds på ett mycket otrevligt sätt både medvetet och omedvetet och det är något vi alla måste motarbeta. Inte minst för att hålla demokratin levande.

Arvodesfrågan har Linn Brandström svarat på i tidigare insändare från Dernroth, Nyman och Skarin så den finns ingen anledning att kommentera på nytt, annat än på så sätt att ska det finnas möjlighet att ge alla oavsett bakgrund chansen att på heltid engagera sig politiskt så ska förutsättningarna för detta också finnas. Annars är vi på väg åt ett farligt håll och det är inte åt ett håll som stärker demokratin.

Johnny Magnusson (M)
Regionråd

Linn Brandström (M)
Regionråd

Lars Holmin (M)
Regionråd

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.