Torsdag 25 februari 2021

Svar till Henrik Andersson

Sverige har haft ett nära samarbete med NATO i många år. Mikael Holmström skrev boken ”Den dolda alliansen” som visar att Sverige har mörkat samarbetet, eftersom det inte gick att förena med vår neutralitetspolitik. Holmström har under åren varit den främste skribenten, när det gäller vår försvarspolitik. De senaste 30 åren i Svenska Dagbladet och sedan 2014 i Dagens Nyheter.

Nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist har gått långt i Sveriges samarbete med NATO men tvekar i frågan om medlemskap. Sverige har till skillnad från Finland ännu inte accepterat ett snabbspår till NATO. Henrik Andersson talar om kråkor som kraxar men vilka hans kråkor är har vi nog olika meningar om.

Lars Hjertén

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.