Söndag 28 februari 2021

Svar till Henrik Petrén

När vi skördar skog blir det biobränsle över

Henrik Petrén lämnade den 25 januari replik på vår artikel med rubriken ”För mycket biobränsle lämnas i skogen i Västra Götaland”. Petrén hävdar att användning av biobränslen inte leder till klimatnytta. Men visst gör de det. Utsläppen av koldioxid från skörderester finns redan med i klimatberäkningssystemet som vi kommit överens om i Europa och som kallas: Land Use Land Use Change and Forestry, LULUCF.

Det finns ungefär 60 TWh ytterligare skörderester att hämta i den svenska skogen varje år som ändå ligger och multnar och släpper ut koldioxid. Det är grenar och toppar omkring 30 TWh enligt institutet Skogforsk. Därutöver kan man använda en liten del av stubbarna och volymer från röjningsgallring för att nå 60 TWh. Det mesta av skörderesterna ska lämnas kvar i skogen för att säkerställa biologiska mångfald.

Istället för att avverkningsresterna multnar i skogen och släpper ut koldioxid eldas de upp i ett värmeverk där de ersätter fossila bränslen. Därför är det rätt att räkna att inget utsläpp sker i energisektorn eftersom utsläppet redan finns med inom LULUCF. Det vill säga, om biobränslena förbränns i värmeverket eller bryts ner ute i skogen spelar ingen roll för klimatet. Men att vi slutar elda fossila bränslen är däremot helt avgörande. Svensk skog gör stor klimatnytta eftersom volymen stående skog i Sverige ökar år för år, samtidigt som vi ökar användningen av biobränslen. Det är också därför som det internationella klimatarbetet inom IPCC betraktar biobränslen som klimatneutrala.

Gustav Melin, vd Svebio
Pär Eriksson, vd Bruks AB

Sammy Tanhua, vd Skövde Energi

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.