Fredag 4 december 2020

Svar till Johan Abrahamsson och Sten Bergheden i Skaraborgsbygden 9 okt 2020

Vad är det Moderaterna Johan Abrahamsson och Sten Bergheden egentligen vill med debattartikeln om barkborrar och naturreservat? Utspelet andas populism och påminner om en slags ”alternativa fakta” á la Donald Trump och deras kunskap i ämnet verkar vara väldigt bristfällig.

De båda herrarna driver tesen att det är statens naturreservat som skulle vara orsaken till att barkborrarna sprider sig i vår natur. Som välbetalda politiker borde de väl vara något bättre pålästa innan de uttalar sig. Så här skrev Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen på liknande påhopp förra året:

Samtidigt sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog, där angripna träd ofta får stå kvar, skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna. Så är det inte. Striden mot granbarkborren kommer stå i produktionsskogen.

Lite längre fram i deras debattsvar går att läsa:

Analyser från det hårt drabbade Götaland visar att 97 procent av skogen där granbarkborrar trivs ligger utanför naturreservat och andra skyddade områden.”

När det gäller barkborrens kontribuerande till skogens ekosystem kan jag bidra med ytterligare fakta. Barkborren är för granskogens ekosystem vad elden är för tallskogens. Barkborren är alltså en naturlig störning, liksom elden. Naturliga störningar skapar variation i landskapet som i sin tur ger en variation av växter och djur, det vill säga en stor biologisk mångfald. Att läsa Abrahamssons och Berghedens ord; ”Det är inte staten, utan generationer av bönder och skogsägare som under århundraden har skapat dessa värdefulla naturområden som blivit naturreservat” får mig att tappa hakan.

Kan de båda politikerna verkligen vara så okunniga att de tror att det är människans skogsbruk som har skapat skogens biologiska mångfald? Det borde vara vida känt att det är frånvaron av industriellt skogsbruk som skapar förutsättningar för en rik mångfald av växter och djur i skogen. När människan inte lägger sig i kan istället barkborrar, svampar, stormar och eld se till att skapa livsmiljöer för en stor mängd arter. Arter som mer eller mindre är beroende av att träden som fått gro i skogen också får dö i skogen för att till sist förmultna på den plats där fröet grodde. Det är så biologisk mångfald och naturvärdefulla skogar blir till och det är så naturen har fungerat i tusentals, miljontals år. Ett exempel är hur barkborredödad gran i sin tur blir angripen av klibbticka som rötar granens ved så att t ex den akut hotade citronporingen också får livsutrymme. En process vi människor inte kan ersätta. Det är alltså inte människan som skapar långsiktigt funktionella och hållbara skogsekosystem, men Abrahamsson och Bergheden resonerar om skogen som om den vore en tuktad trädgård eller ett industriellt jordbruk.

Kärlväxter, dit träden hör, är en mycket gammal organismgrupp på vår planet. De har mer än 300 miljoner år på nacken. Med andra ord har skogar funnits under rätt lång tid vilket ska jämföras med människans (Homo sapiens) tid på jorden som är omkring 200 000 år. Att som de båda Moderaterna då påstå att det är skogsägare som skapar biologisk mångfald i skogen kan med lätthet rubriceras som ”fake news”. Jag rekommenderar Abrahamsson och Bergheden att gå till biblioteket och låna böcker där de kan läsa om skogens komplexa ekologi och att de sedan åtminstone tänker efter lite innan de återigen kastar ur sig sådana här tveksamma debattartiklar.

Sebastian Kirppu, skogsbiolog

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.