Torsdag 28 september 2023

Svar till Ulrika Heie från Dan Hovskär

I repliken 7/9, duckar Ulrika Heie helt frågan om Centerpartiets syn på regeringsbildning efter valet. I stället läggs krutet på att peka på en enskild debatt om landsbygden som inte blivit av. Detta är anmärkningsvärt. Vi kristdemokrater lyfter hellre sakpolitik och det allvarliga läget Sverige befinner sig i.

Köer i vården, gängkrig och upplopp på gatorna är inte värdigt vårt land. Med C i ryggen ges Socialdemokraterna möjlighet att fortsätta driva sin handfallna politik. Det håller inte.

Vi kristdemokrater går till val på att ersätta detta sjukvårdspussel med en modern vård för hela landet. Heie slår vakt om den urgammal vårdorganisationen med 21 olika regioner. Systemet fungerade på artonhundratalet, men bär inte längre frukt. Kristdemokraterna vill se ett nationellt ansvar för vården så att förutsättningen för jämlikhet och kvalitet i hela landet blir bättre. S och C vill ha 21 olika system, de borde titta på jämförbara länder, som gjort den resa vi föreslår.

Sveriges vägar är i dåligt skick och tågen går inte som de ska. Svenska trafikanter förtjänar bättre och därför satsar KD mer än något annat parti på vägunderhåll. Vi tänker rusta upp befintligt spårnät, samt få på plats fler tågstationer i småstäder.

För att livsmedelsproduktion ska kunna utvecklas i framtiden krävs långsiktiga och hållbara spelregler. Myndigheterna måste få i uppdrag att korta handläggningstider, undvika byråkrati i form av nya utredningskrav och redovisning. Det ska vara attraktivt och lönsamt att bedriva jordbruk och skogsbruk i Sverige. Onödiga pålagor som hämmar konkurrenskraften mot utländska producenter måste bort.

Förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig radikalt mellan de olika medlemsländerna i EU, på grund av olika klimatzoner. Därför behöver vi ta tillbaka beslutsmakten gällande skogsbruket från EU till vår egen regering.

Vi vill reformera strandskyddet i grunden. Kommunerna måste få ett större mandat kring hur utvecklingen längs sjöar och vattendrag ska se ut. Vi vill se en mer rättssäker och tydlig lagstiftning.

Drivmedelspriserna är rekordhöga. Det svenska dieselpriset är högst i Europa, vilket påverkar många verksamheter som skog, transport och anläggning, men framförallt drabbar det svenska bönders konkurrenskraft. Vi vill istället sänka reduktionsplikten, inblandningen av biobränsle, till EU-nivå, idag 6 procent och ta bort dieselskatten. Det ger oss 9 kr lägre dieselpris.

Heie lyfter arbetsgivaravgifter. Äldre som grupp har blivit allt friskare. Trots det fortsätter vi med lagar, regler, ekonomi och starka normer att trycka ut seniorer från arbetsmarknaden – samtidigt som vi har stor kompetensbrist. Utöka rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden kraftigt: först från 69 till 72 år eller för dem som vill till 75 år. Då tar vi bättre tillvara äldres kompetens och utmanar föreställningen om när man ”ska” gå i pension.

När Centerpartiet agerar stödhjul åt Socialdemokraterna slås nya rekord. Rekordhög långtidsarbetslöshet, rekorddyra drivmedel, rekordmånga skjutningar, rekordhöga elräkningar och rekordlånga vårdköer. Vill du ha en förändring ska du istället rösta på KD och få en nystart för Sverige!

Dan Hovskär

Toppkandidat till riksdagen för (KD) Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.