Fredag 14 maj 2021

Svensk arbetsmarknad får aldrig vara en fristad för kriminella aktörer

I veckan kom rapporter om att ett kriminellt nätverk kan stå bakom företag i Skaraborg. Vid en myndighetsgemensam insats mot över 100 företag i främst Skövde, Falköping och Tidaholm upptäckte man företag som systematiskt har fuskat genom att bland annat utnyttja illegal arbetskraft. Det framkom även att det kan vara samma kriminella nätverk som ligger bakom annan brottslighet i området. Det är tyvärr inget nytt att man finansierar kriminell verksamhet med att utnyttja människor.

Arbetslivskriminaliteten har på senare år blivit allt mer välorganiserad och är en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Arbetstagare far illa och seriösa företagare kan till slut tvingas lägga ned sin verksamhet för att de inte kan konkurrera med företag som snedvrider konkurrensen genom att fuska, utnyttja människor och begå brott.

Det ska aldrig löna sig att skaffa sig konkurrensfördelar genom att begå brott. Fungerande samverkan mellan myndigheter är en avgörande del i att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Sedan 2018 arbetar åtta myndigheter, däribland Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket, på uppdrag av regeringen med att motverka osund konkurrens i arbetslivet. Det myndighetsgemensamma arbetet har gett goda resultat, vilket insatsen i Skaraborg tydligt visar. Över 3 000 oannonserade kontroller har genomförts. Bara under 2019 gjorde myndigheterna över 1 800 gemensamma kontroller. Mer än 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats och många av de kontrollerade företagen har tvingats stänga ner hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittades.

Regeringen prioriterar ökade resurser till arbetet med att bekämpa arbetslivskriminalitet. Nästa år görs en kraftfull förstärkning av resurserna för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Det rör sig om 30 miljoner kronor årligen som ska stärka det myndighetsgemensamma arbetet. Genom ökade resurser ska samarbetet mellan myndigheterna kunna utvecklas och göra det möjligt för fler myndighetsgemensamma kontroller. Maxbeloppet för företagsboten för allvarliga arbetsmiljöbrott har höjts från 10 miljoner kronor till en halv miljard kronor. Regeringen har också gett ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att ta fram och arbeta med en handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk med subventionerade anställningar.

Regeringen har genomfört flera åtgärder och lagändringar i syfte att försvåra för kriminella aktörer att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Ett nytt brott – människoexploatering – har införts för att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete.

Vi socialdemokrater i riksdagens arbetsmarknadsutskott stödjer med vårt arbete regeringen i dessa mycket viktiga och aktuella frågor.

Anna Johansson Ordförande Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Patrik Björck Ledamot Riksdagens arbetsmarknadsutskott

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.