Söndag 12 juli 2020

Svenska löner och villkor ska gälla

Den svenska arbetsmarknaden ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas med kraft.

Vi socialdemokrater kommer fortsatt att agera för att bekämpa den arbetslivskriminalitet och osunda konkurrens som ofta finansierar grov organiserad brottslighet i Sverige. Det handlar om högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och en ökad samverkan mellan myndigheterna.

Fusk och brottslighet har blivit ett allt större problem i arbetslivet. Det kan röra sig om oseriösa arbetsgivare som lurat anställda på lön motsvarande hundratals arbetstimmar. Om arbetare som bor i chefens kalla källarplan och dessutom betalar ockerhyror för detta. Byggarbetare som fått allvarliga skador men där chefen varit mer mån om att sopa undan spåren än att hjälpa personen som fallit från byggnadsställningen. Detta måste stoppas.

Regeringen har under den senaste mandatperioden vidtagit ett antal åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Polisen har fått större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där problemen med illegal arbetskraft är stora.

Ett nytt brott, människoexploatering, har införts i brottsbalken för att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete. Maxbeloppet för företagsboten har höjts från årsskiftet, från tio miljoner kronor till 500 miljoner kronor, i syfte att skärpa påföljderna för större företag som befinns skyldiga till särskilt klandervärd brottslighet.

Åtta myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, har fått ett regeringsuppdrag att arbeta tillsammans med kontroller mot osund konkurrens.

Över 2000 myndighetsgemensamma kontroller genomfördes under förra året. Arbetet gav resultat. Drygt ett av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Och över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har utfärdats.

Det är dock uppenbart att fortsatt arbete krävs. Nyligen fick en utredare i uppdrag att utvärdera och ta fram förslag om hur myndigheternas samarbete mot arbetslivskriminalitet ska fungera ännu bättre i framtiden.

Svenska villkor och löner ska gälla i Sverige. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på den svenska arbetsmarknaden.

Patrik Björck (S), riksdagsledamot från Skaraborg
Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister
Anna Johansson (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.