Onsdag 3 juni 2020

Svenskar har i det tysta plötsligt blivit fattiga

Medias intresse för olika frågor dagens samhälle varierar över tid. Just nu är klimatfrågan het. Tidigare har bland annat diskrimeringen av de homosexuella eller flyktingfrågan belysts på ett flitigt sätt.

Men varför skrivs det så lite om den kollektiva fattigdom som svenskar har blivit utsatta för? Jag tänker på den svenska kronans mycket svaga utveckling.

Sverige är ett litet men väl utvecklat land. Tyvärr har dess valuta på den internationella har fått mycket lågt anseende. Utvecklingen ligger i paritet med den turkiska liran.

Varje svensk som nyligen gjort en resa utomlands har noterat saken. Det är mycket kostsamt att vistas i de europeiska länderna, USA m fl. Orsakerna är komplexa varav en är den låga räntan. Men kan inte det politiska systemet göra mer än man gör åt saken? Togs någon hänsyn till det i regeringens senaste budget?

Observant

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.