Tisdag 2 juni 2020

Svenskt naturlandskap – en nationalklenod.

På många ställen i landet har ortsbefolkningen gått”man ur huse för att protestera mot planerna att etablera vindkraftsparker. Man vill inte rasera sitt unika naturlandskap med gigantiska utbyggnader av motorvägar för transport av enorma vindkrafverk. Inte ett enda.

Man får hoppas att kommunpolitiker i berörda områden lyssnar på ortsbefolkningens rungande nej och sina egna löften om att inte sälja ut detta unika naturlandskap till profitörer som vill bygga industriområden.

Töreboda och Hjo kommuner planerar eventuellt att tillstyrka vindkraftsparker i sin närhet, trots angräsande kommuners och ortsbors protester. Har de tänkt till på riktigt tro? Och konsekvenserna därav?

Rikspolitikerna fattar först beslut om nolltolerans vad gäller CO-2-utsläpp i Sverige. Därefter beslutar man ersätta vår kärnkraft som ger stabil el med massiv utbyggnad av slumpkraften/vindkraften som släpper ut tre gånger så mycket CO2 som kärnkraften och kräver tio gånger så mycket stål, grus och cement till betongfundament (allt räknat per producerad kWh/livscykel) och dessutom kräver back-up för hela eleffekten vid vindstilla.

Vem kunde ana att det är tillåtet att hissa upp 400 ton vindverk, flera hundra meter upp i luften ute i allemansrättens naturlandskap med rotorblad stora som jumbojetvingar som slänger döda fåglar och isklumpar i omgivande svamp- och bärskog utan någon kontroll. Sanslöst!

SLU har i flerårig studie konstaterat att renar flyr vindkraftsområden men studier av människors påverkan talar man tyst om. Det lågfrekventa ljudet kan beroende på terräng störa människor på upp till en mils avstånd, och alla vilda djur och fåglar liksom insekter hur berörs de? Enligt Kinesiska forskare skapar man en ödelagd natur runt vindkraftsparkerna.Urlakning av det hormonstörande bisfenol A från rotorbladen sprids okontrollerat i grundvattnet.

Hur destruerar man rotorbladen och återställer naturen när vindbolagen tjänat tillräckligt med hjälp av skattepengar? Vem återställer den söndersargade naturmarken efter alla vägar som måste till för transport av dessa monsterverk? Vilka turister lockas av besök i trakter med monsterverk industriområden? Vill vi inte ha en levande landsbygd ?

Förnuft,kunskap och värdesättande av den paradisiska  naturen som attraherar lokalbefolkning ,turister och nyinflyttade hoppas man tar över?

Nog har Sveriges naturlandskap varit en Nationalklenod i många generationer. Låt oss behålla den traditionen.

 Gillis Edman

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.