Tisdag 25 juni 2019

Sverige måste skydda civila i Syrien

Kriget i Syrien har nu pågått i mer än sju år. Det är lika lång tid som det tar för ett barn att födas, lära sig gå och börja skolan. Lika lång tid som det tar för en ung och ambitiös person att påbörja och avsluta en universitetsutbildning. Och lika lång tid som det tar att rasera ett land.

Sju års krig har släckt 400 000 liv och gjort 12 miljoner människor till flyktingar i och utanför sitt eget land. Människor i Syrien lever i en verklighet med skyhöga matpriser och ett raserat sjukvårdssystem. Bara vart tredje barn går i skolan. När människor tvingas lämna sina hem tar de med sig vad de kan bära, vilket gör dem sårbara.

Vi är många som berörs djupt av Syriens öde. Många syrier har fått en fristad i Sverige – bara Västra Götaland har under perioden januari till augusti 2018 tagit emot 1 556 flyktingar från Syrien. De stora flyktingströmmarna har öppnat svenskarnas ögon för hur svår situationen i landet är.

På plats i Syrien finns också Islamic Relief och andra organisationer som hjälper flyktingarna med det allra nödvändigaste. Insamlade medel och biståndspengar blir till mat, vatten och tält. De blir till sjukvård i ett samhälle där sjukvårdsinrättningar är måltavlor, och till undervisning för barn som annars helt skulle sakna skolgång. På så vis hjälper biståndet till att lindra nöd i en akut och i många fall hopplös situation.

När det gäller Syrien vill Islamic Relief uppmana riksdagsledamöter från Västra Götaland att i Sveriges riksdag driva på för två saker.

För det första så måste Sverige vara vaksamt på alla former av attacker mot civila i Syrien, inte bara när kemiska vapen används. Internationell humanitär rätt måste respekteras och civila skyddas.

För det andra måste Sverige jobba aktivt för och bidra till finansiering av livsviktiga insatser i Syrien. FN har i en humanitär appell vädjat till medlemsstaterna om medel för att möta de enorma behoven i Syrien, men finansieringen brister.

Situationen i Syrien är kanske den mest akuta i världen just nu, men det finns också många andra länder som behöver Sveriges stöd. Därför behöver det svenska biståndsmålet på en procent av BNI säkras på lång sikt.

Här hemma har vi politiskt tumult sedan valet den 9 september. Men det osäkra parlamentariska läget får inte innebära att det internationella arbetet sätts på paus.

Mohammed Mohsen,
talesperson för biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.