Onsdag 26 september 2018

Ta ansvar för Kinnekullebanan!

Vi tar vårt ansvar för Kinnekullebanans utveckling – tar ni ert?

Under hösten har Kinnekullebanans resenärer drabbats hårt av den situation som råder vad gäller driften av Kinnekullebanan.

Strax innan jul stod sex av elva tåg stilla. Informationen om inställda tåg har kommit sent vilket skapat osäkerhet och oro hos resenärerna. En utveckling som vi kommuner längs banan anser helt oacceptabel.

Avsiktsförklaring

I juni 2017 skrev vi på en gemensam avsiktsförklaring om vikten av att utveckla Kinnekullebanan. Skaraborg växer, befolkningen ökar och företagen blir fler. Kinnekullebanan är en livsnerv för Skaraborg som behöver utvecklas, inte avvecklas. Banans kapacitet avgör hur människor i framtiden på ett hållbart sätt kan röra sig mellan jobb, studier och hemmet.

Den rådande situationen med flera stillastående tåg och inställda avgångar motarbetar möjligheten att lyckas med denna utveckling. Osäkerheten kring driften av banan och ofta inställda avgångar undergräver inte bara kommunernas arbete för utveckling, utan leder även till ett minskat förtroende hos tågresenärerna för Kinnekulletåget som ett tillförlitligt färdmedel.

Handlingskraft

På sikt är risken stor att tågresenärerna avstår att åka tåg och istället väljer andra mer pålitliga sätt att ta sig till arbete och skola. Samtliga kommuner längs banan tar sitt ansvar vad gäller Kinnekullebanans utveckling och vi förväntar oss att Västtrafik också bidrar till detta arbete inom ert ansvarsområde.

Vi vill se mer handlingskraft från Väststrafik som också visar att ni prioriterar Kinnekullebanan genom att snabbare lösa reparationer av trasiga tåg och få ner antalet inställda avgångar. Kinnekullebanans framtid är en angelägenhet för hela Skaraborg, där vi tillsammans måste arbeta för dess fortsatta existens och utveckling.

Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande i Gullspång
Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad
Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Götene
Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping
Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande i Vara

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.