Onsdag 3 juni 2020

Ta bostadskrisens konsekvenser på allvar

Regeringen har länge pratat om att genomföra en stor skattereform för bostadsmarknaden utan att något hänt. Nu måste Västra Götalands riksdagsledamöter sätta press på regeringen att komma till rätta med de mänskliga konsekvenserna av en dysfunktionell bostadsmarknad.

Andelen unga som bor kvar hos sina föräldrar ökar kraftigt. Barnfamiljer tvingas bo kvar i för små lägenheter eftersom de inte har råd med kontantinsatsen som krävs för ett större boende. Äldre med utflyttade barn fastnar i för stora bostäder på grund flyttskatten i kombination med höga månadskostnader för nybyggda bostäder och bankernas obenägenhet att låna pengar till de som närmar sig pensionen. I vår nya rapport ”Hem, bitterljuva hem” synliggörs de mänskliga konsekvenserna av en dysfunktionella bostadsmarknad tydligt.

De samlade effekterna av flyttskatt, bolånetak, skuldkvotstak, amorteringskrav och en havererad hyresrättsmarknad gör bostadskrisen akut. Bostadsminister Per Bolund (MP) nämner ofta planer på att genomföra en stor skattereform för bostadsmarknaden, men inget händer.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling uppmanar därför Västra Götalands riksdagsledamöter att sätta press på regeringen att genomföra följande åtgärder för att skapa en mer rättvis och bättre fungerande bostadsmarknad:

  1. Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med slopad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder som annars inte hade varit tillgängliga.
  2. Trappa ned och fasa ut ränteavdragen. En kontrollerad nedtrappning av ränteavdragen, balanserad med justeringar av andra kreditvillkor, ger en avkylande effekt på priserna i framför allt storstäderna.
  3. Ompröva det skärpta amorteringskravet. Det skärpta amorteringskravet har slagit hårt mot unga och barnfamiljer, grupper som behöver kunna låna för att komma in på bostadsmarknaden.
  4. Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga, så att deras entré på bostadsmarknaden underlättas, och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.

De mänskliga konsekvenserna av den dysfunktionella bostadsmarknaden är högst påtagliga. Det handlar om ensamhet, psykisk ohälsa och missade arbetstillfällen, om missade utbildningstillfällen och trångboddhet. Det är starka skäl för Västra Götalands riksdagsledamöter att sätta press på regeringen att äntligen få till en blocköverskridande skattereform.

Marcus Svanberg, vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Rikard Nero, fastighetsmäklare, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Skövde
Tove Pernhult, fastighetsmäklare, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Kungälv
Marie Ageman, fastighetsmäklare, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Borås, Kinna och Ulricehamn
Magnus Dahlsjö, fastighetsmäklare, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Lerum

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.