Söndag 19 augusti 2018

Tacka regeringen för gratis sommarlovskort

I debattartiklar och i sociala medier sprider den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregion att de inför gratis kollektivtrafik för skolelever under sommarlovet.

Det är en mycket bra satsning. Men det är en satsning som kommer från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Därför är det magstarkt av regionens M-styre att försöka att ta åt sig äran av denna reform.

Vi socialdemokrater prioriterar satsningar på kollektivresande, särskilt för grupper med svag ekonomi. Vi står bakom den införda rabatten i Västra Götalandsregionen för dem med sjukersättning och tycker att studentrabatt är bra politik. Men till skillnad från den moderatledda majoriteten värnar vi också de unga vuxna som saknar eller har begränsade ekonomiska resurser.

Vi vet att det är bra när ungdomar ges ökade möjligheter att resa kollektivt och på så sätt ser fördelarna med att resa tillsammans. Därför vill vi återinföra den generella ungdomsrabatten, som infördes under S-ledda styret i regionen men som det moderatledda regionstyret tog bort och i ett slag orsakade att alla unga fick kraftigt dyrare kollektivresor.

En utökad ungdomsrabatt, riktad till unga upp till 25 år, gynnar såväl de som går i skolan, är arbetssökande eller som just har fått sitt första jobb. Många är timvikarier, en del gör sporadiska inhopp på kortare eller längre tid med den otrygga inkomst som det innebär. Det var för dem vi införde rabatten. I ett slag höjdes deras biljetter med 25 procent, när den moderatledda majoriteten slopade rabatten. Den kraftiga försämringen ökade knappast viljan att åka kollektivt. Däremot ökade det ojämlikheten mellan dem med föräldrar som har råd att bistå med den extra resekostnaden och dem med föräldrar som inte har det.

Det är genom att ta på sig jämlikhetsglasögonen, och sätta sig in i människors villkor, som man skapar hållbara samhällen. Det är genom egna satsningar och egna reformer man kan känna stolthet, inte genom att som allianspolitiker ta åt sig äran för vad en S-ledd regering åstadkommer i Västra Götaland.

 Alex Bergström (S)
Regionråd, vice ordförande i Västtrafiks styrelse

Carina Gullberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande Gullspångs kommun
Ledamot i kollektivtrafiknämnden,
Västra Götalandsregionen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.