Onsdag 20 februari 2019

Tillåt mig att tvivla

Hur många gånger har vi inte fått informationen i media att motion är gynnsamt för hälsan? Det kan gälla att skapa allmänt välbefinnande, reglera blodtryck, vidmakthålla eller förbättra psykisk hälsa och hjärt-/kärlstatus samt kanske mer. Man har till och med påstått att läkare skall skriva ut detta på recept. Men är inte detta ytterst ovanligt i dagens Sverige?

Ytterligare en publicerad studie styrker ytterligare påståendena om bättre hälsa genom motion, den är alldeles färsk. Den blev publicerad i tidskriften Journal of the American Medical Association Psychiatry. Resultaten pekar på positiva följder för medelålders personer avseende hjärta-/kärl och depression.

Forskningsrön borde rimligen tillämpas för patientens bästa. Men kommer verkligen dessa rön få genomslag och bli tillämpade i praktiken av läkarkåren? Tillåt mig att tvivla. Kommer dessa rön inte att störa de nära relationerna mellan läkarkår och läkemedelstillverkare, vilket i sin tur kan medföra att läkarna ogärna överger den rådande starka inriktningen på medicinering.

Observant

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.