Tisdag 25 juni 2019

Tillgänglig vård i rätt tid – för hela Skaraborg

Inom SPF Seniorerna i Skaraborg med närmare 10 000 medlemmar, lägger vi mycken tid och kraft på frågor som rör vården och äldreomsorgens tillgänglighet och kvalitet. Vi har platser i regionens pensionärsråd och våra 27 lokala föreningar är representerade i de olika kommunala pensionärsråden.             

                  

För oss är dessa kanaler oerhört viktiga då de ger oss möjligheter att berätta för beslutsfattarna om äldres levnadsvillkor, oro och behov. Ibland blir vi informerade om kommande eller genomförda beslut men ofta får vi också möjlighet att påverka innan besluten tas. Vi kämpar, med växlande framgång, för att få komma in tidigt i besluts-processen. Men vi har ingen kanal till utföraren Skaraborgs sjukhus!


Invånarnas tillit och förtroende till vården och dess tillgänglighet hänger i stor utsträckning på hur snabbt jag kommer intill i vården och kan känna mig trygg i att få del av den höga kvalitén som vi vet att vår sjukvård ger sina patienter. Många vittnar om det fantastiskt fina omhändertagande och den goda vård som man upplever som patient i våra sjukhus – när man väl kommer in!

Många medlemmar har den senaste tiden uttryckt stor oro för vad de nya besparingarna på 250 miljoner kronor inom Skaraborgs sjukhus (SKAS) ska få för konsekvenser. Inte minst väcker förslag om neddragningar inom ambulansverksamheten starka protester. Behov av snabbt akut omhändertagande är inte bara en fråga för äldre utan lika viktigt för alla som drabbas av akuta livsfarliga sjukdomstillstånd eller olyckor.


Som del i de förslag som SKAS nu diskuterar föreslås också besparingar på 8 miljoner kronor som rör ambulansverksamheten. Idag har SKAS i sitt uppdrag att i 90% av alla PRIO 1 alarm nå patienten inom 20 min. Verkligheten visar att detta inte nås i mer än i ett fåtal kommuner. Genomsnittssiffrorna i år pendlar mellan 62% och 97%. Det är inte acceptabelt!

 

SPF Seniorerna i Skaraborg kräver därför att styrelsen för SKAS tar allvarligt på den ökade otrygghet och oro som många känner vid försämringar av tillgängligheten till en god ambulansvård och snarare omfördelar resurser från andra verksamhetsområden till ambulansområdet så att det beställda målet att nå 90% av prio 1-fallen inom 20 minuter uppnås över hela Skaraborg.


A
lla skaraborgare har rätt till god ambulansvård oavsett var man bor!


SPF Seniorerna Skaraborgs distriktet

Rune Kjernald

distriktsordförande

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.