Fredag 22 januari 2021

Torn av trä ökar klimatnyttan

Sverige ska femfaldiga vindkraftens elproduktion de kommande 20 åren, vilket innebär stora utsläppsminskningar. Klimatnyttan ökar ytterligare om den nya vindkraften i Västra Götaland byggs med vindkraftstorn av trä, skriver Otto Lundman från träteknologiföretaget Modvion.

Vindkraften byggs nu ut snabbt över hela världen eftersom den levererar billig, förnybar el som behövs för att möta klimatkrisen. I Sverige ska vindkraften femfaldigas från 20 TWh per år till 100 TWh år 2040, enligt en vindkraftsstrategi som Naturvårdsverket och Energimyndigheten nu tar fram. I Västra Götaland föreslås vindkraften öka från cirka 2,4 till 7,5 TWh.

Den ökade vindkraftsproduktionen skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med nästan lika mycket som Sveriges nuvarande utsläpp. Klimatnytta skapas både genom elexport som trycker undan kolkraft och när elen används i Sverige för att elektrifiera bilar och industriprocesser.

Tack vare den snabba teknikutvecklingen kommer det ändå inte behövas fler vindkraftverk i Sverige. Moderna vindkraftverk producerar mycket mer el än de som byggdes för bara några år sedan, och framtidens vindkraftverk väntas vara ännu effektivare.

Även materialen som används i vindkraftverk utvecklas, vilket gör att vindkraftens klimatnytta blir ännu större. Genom att bygga vindkraftstorn i trä minskar utsläppen från produktion av stål eller betong, samtidigt som tornen lagrar all den koldioxid som träden tagit upp ur luften under lång tid.

Torn av laminerat trä, naturens eget kolfiber, byggs i moduler som lätt kan transporteras, vilket gör det enklare att bygga högre torn. Det ger bättre vindar och innebär att det krävs färre vindkraftverk för samma elproduktion.

Svenskarna är positiva till vindkraft. Totalt 65 procent vill att vi ska satsa mer på vindkraft, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Dessutom uppger fyra av tio svenskar att de är mer positiva till vindkraft om tornen byggs av trä från svenska och nordiska skogar, enligt en Sifo-undersökning Modvion låtit göra.

De kommuner som möjliggör utbyggnaden av vindkraft gör en ovärderlig klimatinsats. Därför borde den fastighetsskatt som vindkraftverkens ägare i dag betalar till staten istället tillfalla kommunerna. Så att pengarna går till kommuninvånarnas välfärd, där vindkraftverken står.

Klimatkrisen kräver snabba åtgärder. Vindkraften kan spela en nyckelroll i omställningen och med torn i trä från nordiska skogar kan vi skapa nya arbetstillfällen i landet, samtidigt som den nya vindkraften i Västra Götaland gör ännu större klimatnytta.

Otto Lundman, vd Modvion

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.