Fredag 20 juli 2018

Torrlägg inte småskalig vattenkraft

Centerpartiet är ett grönt parti med ett mål om ett helt förnybart energisystem. I Sverige har vi unika förutsättningar att producera förnybar energi. Vi kan bara titta på vårt elsystem som till mer än 60 procent hämtar sin kraft från förnybara energikällor, från solen, vinden, vattnet och våra skogar och åkrar.

Den småskaliga vattenkraften står, precis som Christer Borg (Skaraborgsbygden 1 september) skriver för en liten andel av Sveriges totala vattenkraftsproduktion men till antalet är de småskaliga verken dominerande. De skapar viktig försörjningstrygghet i tider av oro i vår omvärld. I omgivningarna av dessa tusentals små vattenkraftverk har samhällen utvecklats sedan flera hundra år tillbaka, vilket har skapat värdefulla kulturmiljöer i hela Sverige.

Det handlar inte bara om enskilda byggnader utan på många platser är byn byggd kring den gamla kvarndammen. Utan den sjunker huspriser och badplatser försvinner. Den småskaliga vattenkraften utgör ett utmärkt exempel på en närodlad politik. Intresset för att utmana de stora energibolagen och i mindre skala producera den energi man förbrukar ökar stadigt.

Dessa vattenkraftverk har absolut en inverkan på miljön, men det Christer Borg glömmer nämna är att det inte bara handlar om vandringsvägar för fisk. Det finns många olika miljöaspekter att ta hänsyn till. Kraftverksdammarna hjälper till att bromsa upp vattnet, något som varit viktigt, inte minst den senaste sommaren med extremt låga vattennivåer på många håll i landet. En utrivning hade på flera platser varit helt förödande.

Runt om i landet anläggs också våtmarker för att bromsa upp vattnets väg genom landskapet. Det handlar om att bromsa exempelvis övergödning. Att då samtidigt förespråka utrivningar blir helt kontraproduktivt.

Självklart ska alla vattenkraftverk ha moderna miljötillstånd. Det som däremot är orimligt är att kraftverksägarna i domstolsprocesser tvingas beskriva ett tillstånd i naturen som inte existerat på flera hundra år och som därför blir mycket dyrt att genom konsulter försöka få fram. Reglerna ska vara enkla och förutsägbara. De ska ta alla miljöaspekter i beaktande, såväl el som fiske och grundvattennivåer. De reglerna jobbar Centerpartiet för i riksdagen och det är för oss en självklarhet att i det arbete också värna äganderätten och ekonomiska möjligheter att göra investeringar för miljön.

Rickard Nordin,
energipolitisk talesperson för Centerpartiet i riksdagen   

Ulrika Carlsson,
riksdagsledamot för Centerpartiet från Skaraborg

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.