Fredag 20 juli 2018

Treårig försämring är ingen framgång

 

Replik till Jonas Andersson (L) och Gunilla Druve Jansson (C), Skaraborgsbygden 24 november

Det blir både märkligt och intressant när Jonas Andersson (L), högste politiskt ansvarige för den moderatledda regionmajoritetens sjukvårdspolitik, och Gunilla Druve Jansson (C), ger sig in i debatt och kritiserar oss för ”sifferexercis” och ”mörkande av väsentliga delar av bilden”.

Det är alldeles uppenbart att den moderatledda majoritetens nya retoriska linje är att kleta på oss socialdemokrater påståenden och åsikter helt tagna ur luften. Det skedde i regionfullmäktige den 21 november och det sker i Anderssons och Druve Janssons replik.

Inte på något sätt har vi svartmålat sjukvården. Vi har en fantastisk sjukvård i Sverige. Problemet är att människor har allt svårare att komma i kontakt med den i tid. Det är inte svartmålning, det är fakta. Och det är en situation som Andersson, Druve Jansson och övriga i den moderatledda majoriteten försöker trolla bort genom att säga ”nu har det blivit bättre!” Ja, sifforna de senaste månaderna må visa en och annan ljusglimt, men det sker utifrån ett mycket försämrat läge. Faktum är att av de försämrade siffrorna för ett första besök till läkare på sjukhus står Västra Götalandsregionen för mer än en tredjedel. Det är varken ”gnäll” eller ”svartmålning” – det är faktiska siffror från Vårdanalys, en myndighet vars uppgift är att granska vården utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Andersson och Druve Janssons argumentation är lite som föräldrar som blir sura på barnet som klagar på sänkt veckopeng, när de höjt den med tio kronor – efter att först ha sänkt den med det dubbla.

Andra fakta fick vi i veckan, när en undersökning kring väntetiderna på landets akutmottagningar visar att Västra Götalandsregionen är ”sämst i klassen” när det gäller hur länge patienter får vänta på att få träffa läkare. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det enskilda sjukhus som har längsta väntetiden i landet. Särskilt illa drabbas de äldre, vilket föranleder Socialstyrelsen att kräva åtgärder. Ja, vi vet att åtgärder är på gång i regionen, men de kommer för sent – och på fel sätt. Vi, till skillnad från den moderatledda majoriteten, lyfter i vår budget ut pengar ur den välfyllda centrala kassakistan och till sjukvården ute i regionen. Det är dessutom pengar som uppräknats med kostnadsindex. Utöver det gör vi särskilda ekonomiska satsningar på vård och personal. Vi gör det för att ge vården rimliga villkor att långsiktigt lösa de problem som finns. Den moderatledda majoriteten samlar istället pengarna på hög och gör punktinsatser när kriser redan är faktum. Med all respekt för Jonas Anderssons mångåriga erfarenhet tror vi faktiskt inte att han och hans kollegor i den moderatledda majoriteten är bättre skickade än läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra ute i vården, att förstå hur pengar bäst kommer till användning.

Efter tre år med moderatstyre har Västra Götalandsregionen tack vare den S-ledda regeringen fått nya statsbidrag till sjukvården i miljardklassen. Det har gett rekordöverskott på central nivå. Samtidigt brottas sjukvården med underskott, besparingskrav och ohållbara ekonomiska villkor. De förbättringar av tillgänglighet som noterats efter sommaren kommer således trots den moderatledda majoriteten, och tack vare sjukvårdens egna insatser. Det är den verkliga verkligheten.

Alex Bergström (S)
regionråd i opposition

Susanne Larsson (S)
2:e vice ordförande för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.