Fredag 20 juli 2018

Trygghet dygnet runt – så når du vården

Du ska kunna få vård dygnets alla timmar alla dagar i veckan. Det är speciellt viktigt när det är akut och livshotande. Därför finns ambulansen, en mobil akut som kommer vid larm och ger vård på plats. Ibland krävs transport till sjukhuset för fortsatt behandling och ibland räcker ett besök på vårdcentralen dagen efter.

När som på dygnet kan du ringa 1177, eller kika på www.1177.se, för att få goda råd vid sjukdom. Det handlar om egenvård, eller så kan de boka en tid på vårdcentralen, eller råda att du ska uppsöka jourcentralen/akuten.

Många åker idag till akuten och får vänta allt för länge, vilket beror oftast på att man har en åkomma som egentligen borde kunna tas om hand på vårdcentralen/jourcentralen. Blåljuspatienter har alltid prioritet före alla andra.

Men det inte helt enkelt att veta vart man ska söka vård. Politiken har därför tryckt på att vi borde samlokalisera våra jourer med akutmottagningarna på sjukhusen. En dörr in och triagering bestämmer om man ska vidare in på jouren eller akuten. För Skaraborgs del skulle jouren på Ågårdsskogens vårdcentral flytta in på akuten på sjukhuset i Lidkping och i Skövde från Norrmalm/Billingens Vårdcentral på Käpplunda gärde. I Mariestad och Falköping finns jourerna redan på resp sjukhusområde.

Just nu pågår det en utredning som ser över jour- och akutmottagningar och deras placering. Vi måste beakta hur vi medborgare söker vård och försöka möta det behov som finns och se till att resurserna används effektivt.

Just nu har vi fyra jourmottagningar där alla har öppet sex timmar varje lördag och söndag. Skövde och Lidköping har öppet även vardagskvällar mellan 17-22. Just nu har Falköping och Mariestad dispens från att ha öppet dessa tider, och det diskuteras om de fortsatt får ha det även under 2018. På senaste mötet med Hälso- och sjukvårdsnämnden blev beslutet återremiss för att be de som bedriver jourcentralerna att inkomma med en åtgärds- och tidsplan för att kunna leva upp till de regler som är satta och beslutade av Regionfullmäktige.

Din vårdcentral skall alltid vara ditt första handsalternativ som du ska ta kontakt med när du behöver vård som har öppet 45 timmar per vecka. Från och med 2018 ersätts vårdcentralet extra om man  har öppet ännu mer, vilket bör kunna leda till att vårdcentraler kan motiveras till att ha kvällsöppet någon dag i veckan.

I Västra Götalandsregionen är politiken överens om en strategi hur hälso- och sjukvården ska utvecklas. Därför pågår arbete med att utveckla den nära vården ytterligare, där den mobila vården kommer att få större betydelse. Arbete pågår också kring att se över vad som kan koncentreras för att vi ska höja kvalitén. Digitaliseringen ger oss möligheter att kunna ge vård genom modern teknik och ha direktkontakt med läkare via direkt bildöverföring. Hälso- och sjukvården ska ha kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, för att kunna ge dig den bästa vården.

Gunilla Druve Jansson (C)
ordförande i Östra hälso- och sjukvådsnämnden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.