Lördag 18 augusti 2018

Trygghet i hela Skaraborg

Det breder ut sig en känsla av otrygghet hos allt för många människor. Den här otryggheten och osäkerheten om de rättsvårdande organen så som polisen kan hjälpa mig när jag behöver hjälpen och att domstolarna verkligen dömer på ett rättssäkert sätt är något som politiken måste ta på fullaste allvar.  Att känna trygghet i sitt hem och i samhället i stort är oerhört viktigt och då måste alla delar i rättsstaten fungera!

Under senare tid har det åter igen varit många brott på landsbygden i Falköping och Skaraborg. Landsbygdsbefolkningen ser bilar röra sig på landsbygden och man tror de är där för att rekognosera och en tid senare sker inbrott i ekonomibyggnader eller i bostadshusen. Detta skapar en stor oro, frustration och besvikelse över att man utsatts för ett brott.

Sverige är ett stort land och Skaraborg är ett stort område med mycket landsbygd. Den ”nya” polisorganisationen har gjort att delar av Sverige har långt till eller för få poliser för att tryggheten ska finns där att när något händer! Alla, även människorna på landsbygden, ska känna den tryggheten att polisen kommer snabbt när jag behöver dem och detta är något som Centerpartiet sett och har skarpa förslag för att åtgärda.

Centerpartiet ett flertal förslag på hur den svenska rättsstaten ska stärkas och otryggheten minska.

Grunden för att rättsstaten ska kunna förebygga, lösa och begränsa antalet brott är att det finns en väl fungerande polis. De som jobbar inom polisen är hjältar och gör allt de kan för att stödja och hjälpa medborgarna, men de har i många fall ett omöjligt uppdrag. För att de ska kunna klara av att utföra det uppdrag medborgarna förväntar sig krävs det ökade resurser och Centerpartiet vill skjuta till 2,4 miljarder till polisen.

Lokalkännedomen är viktig både i staden och på landsbygden. Den lokala polisen ska vara känd och människorna ska känna förtroende för dem. Detta skapar trygghet och minskar exempelvis ungdomsbrottsligheten. Genom satsningen Centerpartiet föreslår blir det fler poliser. De poliser som redan idag jobbar kan också genom förslaget få bättre arbetsvillkor och bättre löner, där föreslår Centerpartiet att det ska tillföras 2000 nya poliser.

Centerpartiet vill också skärpa straffen för hot och våld mot bland annat ambulanspersonal och brandmän. Vi har nu därför föreslagit en ny brottsrubricering för våld mot blåljuspersonal och att hindrande av utryckning kriminaliseras.

Detta är några förslag för att göra Sverige tryggare! För att detta ska bli verklighet behöver Sverige få ett nytt ledarskap! Ett ledarskap som ser oron hos befolkningen och jobbar aktivt med att stärka rättsväsendet och tryggheten i Skaraborg och i Sverige.

Hans Johansson ( C)
kretsordförande Falköping
eegionfullmäktigekandidat

Kent Folkesson ( C)
distriktsordförande Lidköping
riksdagskandidat

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.