Onsdag 26 september 2018

Tydligare om befolkningsskydd

För individens frihet i ett samhälle krävs trygghet och säkerhet. Allt mera terrorattacker runt omkring oss kväver på sikt den enskildes frihet. Cyberattacker har blivit ett reellt hot. Skolskjutningar tränger sig på oss.

Totalförsvarets Författningshandbok 2017 – 2018 från Försvarsdepartementet pekar på ett stort antal åtgärder för befolkningsskydd och säkerhet. Kommunerna kommer att åläggas större ansvar, men vad och hur? Riktlinjerna är inte tydliga.

Ett exempel är krigsplacering. Personal i kommuner och landsting ska krigsplaceras, men vilka? Hur ska prioriteringen ske?  Planering ska ske för stöd till försvarsmakten. Vilka landsting och vilka kommuner är prioriterade? Är militärorterna prioriterade? Hur ska sekretessen hanteras vid samverkan med höga krav på sekretess? Regeringen måste förtydliga sig. När Liberalerna träffade Skövde kommuns säkerhetssamordnare kunde han informera om ett stort antal åtgärder kommunerna förväntas göra, men regeringen har ännu inte lämnat konkreta svar.

Det finns närmare 500 skyddsrum i Skövde. Invånarna har i dagsläget dålig kännedom om vart de ska ta sig i en krigssituation. Vi Liberaler uppmanar alla att se på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) karta var de närmaste finns. Ställ frågan om de är gångbara idag och vad de nu används de till? Ett exempel är Stadshusets skyddsrum som används som arkiv och där inventarierna är mycket tidskrävande att flytta. I nuvarande stadsplanering förekommer inte skyddsrum längre. MSB har inga beslut om bidrag till skyddsrum. Enligt EU-regler ska skyltar finnas för skyddsrum. Skövde har upplyst sina invånare om vikten att kunna klara sig med förnödenheter 72 timmar om kriser uppstår. Sådan information bör också ges till alla hushåll om var närmaste skyddsrum finns.

Den kommande totalförsvarsövningen 2020 som är större än Aurora och som har mera fokus mot säkerhet i samhället har inte preciserats för kommunerna att kunna förbereda sig. Nu måste befolkningsskyddet grundläggas. För detta krävs utbildning för politiker och chefer, övning i mindre och större grupper för extraordinära händelser. Det hjälper inte att Skövde ligger ovanför medelsnittet i att hantera trygghets- och säkerhetsfrågor om inte regeringen och MSB ger tydliga besked.

Ulla-Britt Hagström,
ordförande Liberalerna Skövde

Christer Winbäck,
gruppledare Liberalerna Skövde

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.