Onsdag 20 februari 2019

Undernäring och fallrisk

Det borde vara självklart att få fler alternativ att välja på, när det gäller mat som serveras inom vård och omsorg.

Återigen har det kommit en larmrapport om undernärda äldre i kommunal omsorg.

Redan i slutet på 60-talet kom en rapport från två vårdlärare, som gjort en studie inom äldreomsorgen som visar på att de boende fick för lite näring. Sedan dess har det dykt upp larmrapporter med jämna mellanrum om den bristfälliga kosthållningen i kommunerna.

Detta trots att både livsmedelsverket och socialstyrelsen regelbundet uppdaterat rekommendationerna och kommit med nya riktlinjer. Nu liksom då finns det fortfarande kommuner som väljer att inte rättar sig efter dem. En del kommuner har satsat stort med fler kockar och fler tillagningskök samt fler alternativ att välja på, andra har valt att centrera matlagningen och leverera färdigförpackade matlådor.

I västra Götalandsregionen finns fullmäktigebeslut att patienter skall ha möjlighet att välja maträtt ur en förtryckt meny med flera alternativ. Det har visat sig att alla vårdavdelningar inte följer detta beslut, utan beställer med automatik upp två alternativ, och sedan låter slumpen avgöra om sista brickan är något som patienten tycker om.

Resultatet är ett stort matsvinn som ur många perspektiv är helt förkastligt.

Vård och omsorgspersonal skall vara vaksamma på om det finns fallrisk, undernäring eller tecken på trycksår. Upptäcks detta skall det åtgärdas. En välnärd patient har betydligt bättre balans, klarar sig bättre om olyckan är framme och har större möjlighet att läka sina sår.

Oavsett om det är i kommunal eller regional omsorg så krävs inte bara engagemang utan också tid att hinna med de arbetsuppgifter som skall utföras. Jag tvivlar inte på att de allra flesta verkligen vill, men på grund av pressat tidsschema prioriteras måltidskvalitén bort.

Väldoftande mat, möjlighet att välja, sällskap i en trevlig miljö och engagerad personal är några grundstenar för välmående.

Roland Wanner
Miljöpartist

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.