Fredag 20 juli 2018

Ungdomar ska känna framtidstro

Sedan första dagen har regeringen jobbat hårt för att minska ungdomsarbetslösheten. Ingen ung människa ska behöva börja sitt vuxna liv i långtidsarbetslöshet. Nu syns resultatet – ungdomsarbetslösheten bland unga minskar kraftigt.

Jämfört med för fem år sedan har ungdomsarbetslösheten nära på halverats. 55 000 unga mellan 18 och 24 år är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är lägsta siffran på många, många år. Det socialdemokratiska vallöftet om en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa är därmed uppfyllt.

Den viktigaste förklaringen till att unga nu får jobb är regeringens ekonomiska politik med investeringar i välfärd och byggande. Socialdemokratisk politik har bevisligen skapat fler jobb och större efterfrågan på arbetskraft.

Det är ett faktum att utbildning och framför allt en gymnasieutbildning är avgörande för att få jobb. Därför har regeringen satsat stort på utbildning. Det har varit viktigt att skapa ett utbildningssystem där det är möjligt att få ny kunskap men också bygga vidare på tidigare utbildningar.

Rätt insats till rätt person i rätt tid istället för stora skattesänkningar har också bidragit till att unga får jobb. När Moderaterna satt vid makten var ungdomsarbetslösheten så hög att Sverige fick krisstöd från EU.

En stark samverkan mellan Arbetsförmedlingens och kommunerna har gjort att ungdomar som varken arbetat eller studerat äntligen får det stöd de behöver. Det finns fortfarande grupper där arbetslösheten är hög, t.ex. personer som är födda utomlands. För att sänka arbetslösheten ytterligare är stöd från arbetsmarknadens parter en förutsättning.

Raimo Pärssinen
ordförande (S)
riksdagens Arbetsmarknadsutskott

Patrik Björck
riksdagsledamot (S)
Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.