Söndag 24 januari 2021

Uppmärksamma internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Den 3/12 uppmärksammar vi att det är internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Dagen instiftades 1992 av FN i syfte att öka förståelsen för frågor om funktionshinder och att uppmärksamma rättigheter och välbefinnande hos personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skrevs under av Sveriges regering mars 2007 och 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen hos FN och den trädde i kraft 2009.

Snart går vi in i 2020 men FN:s konvention om Rättigheter för funktionsnedsättning är fortfarande okänd i hög grad. En sammanfattning står att läsa under artikel 3, Allmänna principer.

  1. a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,
  2. b) icke-diskriminering,
  3. c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,
  4. d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,
  5. e) lika möjligheter,
  6. f) tillgänglighet,
  7. g) jämställdhet mellan kvinnor och män,
  8. h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet.

Konventionen finns på Regeringskansliet och kan laddas ner i sin helhet, även i lättläst form.

 

Styrelsen

RBU Skaraborg, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.