Onsdag 15 augusti 2018

Uppmuntra inte ett skuggsamhälle

I måndags kom ett besked från den rödgröna regeringen som totalt frångår nuvarande regelverk kring migrationen. Beslutet innebär att de som var, eller uppgav att de var, under 18 år när de kom till Sverige 2015 men har väntat på asylbesked över 15 månader alla ska få stanna trots att de fått avslag på sin asylansökan.

Det innebär att de som dröjt sig kvar illegalt och trotsat systemet och inte har skyddsskäl premieras medan de som följt lagen och lämnat Sverige blir de stora förlorarna. Kravet är att man ska studera eller har studerat och har för avsikt att fortsätta studera på gymnasial nivå.

Så hur går det då för de ensamkommande i skolan. Jo enligt Dagens industri så är det endast 20 procent av de ensamkommande som klarar godkänt i svenska, engelska och matte i grundskolan. Några kalkyler för kostnader eller hur många detta förslag skulle omfatta har regeringen inte kunnat lämna några svar på.

På fem år beräknas migrationsverket lämna över 60 000 ärenden om utvisning till polisen. Signalen till dessa personer som fått avslag och inte har skyddsskäl i Sverige blir ju nu att göm er och bilda opinion från vänster så får ni förmodligen stanna. Detta göder och uppmuntrar det skuggsamhälle vi redan idag sett växa fram med kriminalitet och social misär som följd. Så här kan det inte fortsätta och Sveriges migrationspolitik kan inte bygga på politisk utpressning från Miljöpartiet och Vänstern.

Vi måste stå för att gällande ordning där ett ja är ett ja och ett nej är ett nej också gäller. Om inte så riskerar vi att åter hamna i en situation liknande den 2015 där vår ordning för en reglerad migration höll på att helt kollapsa. Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Hampus Magnusson (M)
Johan Abrahamsson (M)
Henrik Karlsson (M)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.